รับพิมพ์งาน คีย์ข้อมูล สร้างไฟล์ Excel

- รับงานคีย์ข้อมูลหรือพิมพ์งานลง Word ส่งงานให้เป็นไฟล์ Word และ PDF ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ - รับงานสร้างไฟล์ Excel หรือ Google Sheets ตามใจลูกค้า สามารถใช้ Excel ระดับ Advance ได้ เช่น ทำกราฟ Pivot สร้างไฟล์สำหรับการดำเนินธุรกิจขนาดเล็ก (ไม่รวมงาน VBA) - รับปรึกษา แก้ไข รวมถึงช่วยออกแบบไฟล์ Excel ที่ลูกค้าใช้อยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน คีย์ข้อมูล สร้างไฟล์ Excel

  • 1. แจ้งรายละเอียดและความต้องการของลูกค้า
  • 2. พิจารณาลักษณะงาน เวลาที่คาดว่าน่าจะเสร็จ และประเมิณราคา
แพ็กเกจ
พิมพ์เอกสาร คีย์ข้อมูลลง Word/Excel
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

พิมพ์เอกสารเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ - 10 หน้ากระดาษ A4 แรก 250 บาท - หน้าที่ 11 เป็นต้นไป หน้าละ 15 บาท 1-10 หน้า ใช้เวลาไม่เกิน 1 วัน

ออกแบบ เขียนสูตร Excel/Google Sheets (ฺBasic)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ออกแบบไฟล์ Excel หรือ Google Sheets ขั้น Basic ผูกสูตร 3-5 สูตร ไฟล์ไม่ซับซ้อน เช่น การทำตาราง 2-3 ตาราง สร้างกราฟแสดงผล

ออกแบบ เขียนสูตร Excel/Google Sheets (Advance)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ออกแบบไฟล์ Excel หรือ Google Sheets ขั้น Advance ผูกสูตรที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานตามแต่ลูกค้าต้องการ ** ไม่รวมการใช้ VBA หากความต้องการของลูกค้าจำเป็นต้องใช้ VBA ในการทำ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับ**

ฟรีแลนซ์
Kulanun

มีความถนัดในการใช้โปรแกรม Excel และ Google Sheets สามารถเขียนสูตรเชื่อมโยงและออกแบบให้เป็นมิตรกับผู้ใช้ เคยศึกษาพื้นฐานงานด้าน Data Science เช่นการเขียนภาษา SQL, Python มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม ใช้งานโปรแกรม adobe Photoshop และ adobe Lightroom ได้ ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยนักบินของสายการบินในประเทศ

05/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน