K. Therapeutist นักจิตวิทยาการปรึกษา

บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยนักจิตวิทยาการปรึกษามืออาชีพ - บริการปรึกษาทางไกล (telecounseling) ผ่านแอพพลิเคชั่น Skype, Zoom หรือ Google meet - อัตราค่าบริการ 1,200 บาท/ ครั้ง (60 นาที) - การปรึกษาครั้งแรกใช้เวลาพูดคุยประมาณ 60-90 นาที - กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นไปตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญและความสนใจ - ความสัมพันธ์ - อาการซึมเศร้า - การสูญเสีย - การจัดการความเครียด - ประเด็นด้านบุคลิกภาพ - บาดแผลทางใจ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ K. Therapeutist นักจิตวิทยาการปรึกษา

  • 1. ติดต่อขอนัดคิวปรึกษา
  • 2. นัดหมายวันและเวลาที่สะดวกกับนักจิตวิทยา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ทำการปรึกษาแบบออนไลน์ ผ่าน Skype, Zoom หรือ Google meet - รูปแบบการปรึกษาเป็นไปตามความเหมาะสมกับปัญหา และประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ -ลักษณะการทำงานเป็นการพูดคุยเชิงบำบัด ไม่มีการจ่ายยา และไม่มีการวินิจฉัยโรค -ระยะเวลาในการให้บริการ 60 นาทีต่อครั้ง และอาจมีการนัดหมายต่อเนื่องขึ้นอยู่กับปัญหาของผู้รับบริการ -ในการพูดคุยให้การปรึกษา เรื่องราวทั้งหมดของผู้รับบริการจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ตามจรรยาบรรณของนักจิตวิทยา

ฟรีแลนซ์
เจษฎา

จบปริญญาโทจิตวิทยาการปรึกษา ผ่านการฝึกอบรมด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาไม่ต่ำกว่า 800 ชั่วโมง ปัจจุบันเขียนบทความให้ความรู้ทางจิตวิทยาทาง facebook และให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยากับบุคคลทั่วไป

06/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน