[ masterplan illustration ] ภาพประกอบแผนผัง 2D, 3D, isometric, masterplan & conceptual diagram ผังอาคาร รีสอร์ท โรงแรม ผังจัดแสดงงาน ผังร้านค้า ผังกิจกรรม

รับออกแบบภาพประกอบสำหรับงานนำเสนอข้อมูล / ประกอบสื่อโฆษณา / โปสเตอร์ / โบชัวร์ / สิ่งพิมพ์อื่นๆ - Infographic : graphic design, masterplan, site plan, conceptual diagram, zoning diagram, architectural landscape & urban planing - ภาพประกอบ ผังอาคาร รีสอร์ท โรงแรม สถานที่ ผังที่ดิน ผังจัดแสดงงาน ผังนิทรรศการ ผังร้านค้า ผังสถานที่ท่องเที่ยว ผังกิจกรรม ผังข้อมูลการท่องเที่ยว - สื่อสารด้วยภาพ - ง่ายต่อความเข้าใจ - สร้างบรรยากาศและภาพลักษณ์ให้กับงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ [ masterplan illustration ] ภาพประกอบแผนผัง 2D, 3D, isometric, masterplan & conceptual diagram ผังอาคาร รีสอร์ท โรงแรม ผังจัดแสดงงาน ผังร้านค้า ผังกิจกรรม

  • 1. ลูกค้าชี้แจงรายละเอียดงานที่ต้องการ ( รูปแบบ ขนาด โทนสี องค์ประกอบ ตัวอย่างงานที่ต้องการ(reference)(ถ้ามี) ) รวมถึงส่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการทำงาน เพื่อประเมินแผนการทำงานและตกลงราคา
  • 2. ประเมินราคาและเวลาการทำงาน ส่งใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
-basic infographic-
basic infographic ออกแบบและจัดองค์ประกอบภาพรวม เช่น ภาพประกอบผังกิจกรรม ผังเขตที่ดิน conceptual, zoning diagram ขนาดไม่เกิน A3
-illustrated infographic-
illustrated infographic ออกแบบและวาดภาพประกอบที่มีความละเอียดของข้อมูล เช่น ภาพประกอบผังร้านค้า นิทรรศการ ผังแสดงงาน ผังท่องเที่ยว ขนาดไม่เกิน A2
- architectural illustrated infographic-
- architectural illustrated infographic- ออกแบบและวาดภาพผังอาคาร ที่ดิน masterplan site plan landscape urban planning เช่น ผังโครงการ รีสอร์ท โรงแรม
ระยะเวลาในการทำงาน
3 วัน
3 วัน
5 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
2 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง
ออกแบบชิ้นงานให้เลือก
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
ไฟล์งานต้นฉบับ
ไฟล์ความละเอียดสูงสำหรับงานพิมพ์ 300dpi
นำไปใช้เพื่อการค้า
ตัดต่อและตกแต่งภาพ
ราคา
฿ 1,500
฿ 3,000
฿ 5,000
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
Kesinee

- Bachelor of Landscape Architecture - Landscape Architect - Map Illustrator

09/2017
เป็นสมาชิก
96 %
งานสำเร็จ
24 ครั้ง
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน