ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เจาะจง

ยินดีรับแปลงานจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเท่านั้น ขอบข่ายงานสนใจเป็นงานประเภทการตลาด เช่น การตลาดศึกษารูปแบบ Case study บทความหรือแผนการตลาด บทความประเภทการเงินธุรกิจระหว่างประเทศ ประเภทการจัดการทั่วไป ประเภทบทความทางวิชาการ เช่น บทคัดย่อ (Abstract) และบทความทั่วไป เช่น วิชาการต่างๆ (อังกฤษ สังคม วิทย์ คณิต) หรือที่เกี่ยวข้อง หรืออื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการเพิ่มเติม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เจาะจง

  • 1. ผู้ว่าจ้างยื่นงานที่ต้องการแปล ติดต่อกับผู้จ้างทางเว็บไซต์/แอป
  • 2. ผู้จ้างดูรายละเอียดและสอบถามงานที่ต้องการแปล
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

ราคาแปล ต่อ 1 หน้ากระดาษA4 ราคา 300 บาท ไฟล์งานที่ทำเสร็จจะได้รับ: PDF (ระหว่างงานหากผู้ว่าจ้างต้องการแก้ไข/เพิ่มเติม ส่งไฟล์เป็น MS word) ระยะเวลาทำงาน: ขึ้นอยู่กับปริมาณงานและความซับซ้อน ค่าเริ่มต้น 1-3 สัปดาห์

ฟรีแลนซ์
Kingnapa

ปริญญาบัณฑิตด้านการจัดการการตลาดและกำลังศึกษาต่อด้านภาษาจีน มีความสนใจด้านภาษาและใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน เช่น ภาษาอังกฤษในการเขียนเรื่องราวไลฟ์สไตล์ของตัวเองและเขียนคำสั้นๆ ภาษาจีนประกอบ อีกทั้งเคยมีประสบการณ์การแปลงานและการเป็นติวเตอร์สอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

06/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน