รับเขียน content แนวลี้ลับ จิตวิญญาณ ปรัชญาชีวิต เครื่องราง วัตถุมงคล

รับเขียน content แนวลี้ลับ จิตวิญญาณ ปรัชญาชีวิต เครื่องราง วัตถุมงคล เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จขององค์กรและบุคคลที่มีชื่อเสียงหลากหลาย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียน content แนวลี้ลับ จิตวิญญาณ ปรัชญาชีวิต เครื่องราง วัตถุมงคล

  • 1. ส่งเนื้อหางานประเมินราคา ระยะเวลาทำงาน เช็คลำดับคิวงาน
  • 2. ลูกค้าและผู้รับงานตกลงกัน หากเห็นชอบโอนเงินตามกระบวนการของ Fastwork
แพ็กเกจ
งานเขียน content แนวเร้นลับ ความเชื่อ จิตวิญญาณ 500 - 1000 คำ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานเขียน content บทความแนวเร้นลับ ความเชื่อ ความศรัทธา แนวทางปฏิบัติ เรื่องเล่าทางจิตวิญญาณ ปรัชญาชีวิต วัตถุมงคล งานบุญ เวรกรรม โหราศาสตร์ ดวงชะตา อดีตชาติ จำนวน 500 - 1000 คำ เริ่มต้นที่ 500 บาท งานระดับมาตรฐานเบื้องหลังความสำเร็จขององค์กรและบุคคลที่มีชื่อเสียงหลากหลายท่าน

งานเขียน content บทความทางจิตวิญญาณ ความเชื่อ สร้างศรัทธา อดีตชาติ งานบุญ สิ่งศักดิสิทธิ์ 1 - 1.5 กระดาษ A4 เริ่มต้นที่ 1,000 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งานเขียน content บทความแนวเร้นลับ ความเชื่อ ความศรัทธา แนวทางปฏิบัติ เรื่องเล่าทางจิตวิญญาณ ปรัชญาชีวิต วัตถุมงคล งานบุญ เวรกรรม โหราศาสตร์ ดวงชะตา อดีตชาติ จำนวน 1 - 1.5 กระดาษ A4 ด้วยอักษรราชการไทยประเภทใดประเภทหนึ่งขนาด 16 ช่องว่างระหว่างบรรทัด 1.5 เริ่มต้นที่ 1,000 บาท งานระดับมาตรฐานเบื้องหลังความสำเร็จขององค์กรและบุคคลที่มีชื่อเสียงหลากหลายท่าน

งานเขียน content บทความทางจิตวิญญาณ ความเชื่อ สร้างศรัทธา อดีตชาติ งานบุญ สิ่งศักดิสิทธิ์ เหมา 10 เรื่อง เริ่มต้นที่ 6,000 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

งานเขียน content บทความแนวเร้นลับ ความเชื่อ ความศรัทธา แนวทางปฏิบัติ เรื่องเล่าทางจิตวิญญาณ ปรัชญาชีวิต วัตถุมงคล งานบุญ เวรกรรม โหราศาสตร์ ดวงชะตา อดีตชาติ จำนวน 0.5 - 1 กระดาษ A4 ด้วยอักษรราชการไทยประเภทใดประเภทหนึ่งขนาด 16 ช่องว่างระหว่างบรรทัด 1.5 เหมา 10 เรื่อง เริ่มต้นที่ 6,000 บาท งานระดับมาตรฐานเบื้องหลังความสำเร็จขององค์กรและบุคคลที่มีชื่อเสียงหลากหลายท่าน

ฟรีแลนซ์
krupback

ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการพัฒนาสมรรถะทรัพยากรมนุษย์ ในมหาวิทยาลัยที่เป็น Top 200 ของโลก ณ ประเทศเยอรมนี มีประสบการณ์ด้านการเขียนเกี่ยวกับพลังจิต อำนาจจิต ปรัชญา หลักการใช้ชีวิต อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของผู้มีชื่อเสียงหลาย ๆ ท่าน มาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า ๑๐ ปี

03/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน