ยื่นแบบออนไลน์ ลดหย่อน ขอคืนภาษีเงินได้ และบริการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91

เอกสารที่ต้องใช้ 1. ขอหนังสือรับรองภาษีถูก หัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ) 2. ขอหลักฐานการลดหย่อนต่างๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้าน, ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย๋อายุกรมธรรม์ 10 ปีขึ้นไป, สูติบัตรบุตร, สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดาผู้มีเงินได้ที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปและไม่มีรายได้, หลักฐานการซื้อ LTF, RMF ของปี 2560,สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (มีชื่อผู้มีเงินได้เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู), ใบเสร็จรับเงินบริจาคเพื่อสาธารณะกุศล

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ยื่นแบบออนไลน์ ลดหย่อน ขอคืนภาษีเงินได้ และบริการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91

  • 1. 1. ลงทะเบียนยื่นออนไลน์กับกรมสรรพากรทางอินเตอร์เน็ต
  • 2. 2. นำหนังสือรับรองถูก หัก ณ ที่จ่ายมารวบรวมจำนวนเงินได้ที่ต้องยื่นว่ามีจำนวนทั้งหมดกี่ใบและจำนวนเงินรวมมีเท่าไหร่
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ลูกค้าจะได้รับเอกสารหลักฐานการยื่นภาษีประจำปีนั้นๆ ในรูปแบบไฟล์ PDF จะทำการจัดส่งผ่าน Email ของลูกค้า กรณีที่ลูกค้าได้รับเงินคืนภาษี ทางเราจะทำการติดตามผลการขอคืนภาษีให้ลูกค้า โดยจะทำการแจ้งความคืบหน้าผ่าน Email ของลูกค้า เป็นระยะๆ จนกว่าลูกค้าจะได้รับเงิน

ฟรีแลนซ์
Patcharee

ถนัดงานด้านแก้ไขปัญหา รับปรึกษาปัญหาชีวิต ความรัก การเรียน การงาน การเงิน จิตวิทยา พัฒนาตนเอง สร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงภาษาอังกฤษ งานแปล แปลเอกสาร ท่องเที่ยว งานขาย และอื่น ๆ มีประสบการณ์ด้านการนำเข้า-ส่งออก โลจีสติกส์ การค้าระหว่างประเทศ

10/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน