วิทยากรและสอนภาษาไทย(ออนไลน์)

🚩 สอนวิชาภาษาไทย (ออนไลน์) ระดับประถม - มัธยมปลาย สอนตัวต่อตัวเพื่อฝึกทักษะและติวสอบให้กับผู้เรียน 🚩 ติวสอบวิชาภาษาไทยเข้าเตรียมอุดมฯ นายสิบ เตรียมทหาร 🚩 วิทยากร (ออนไลน์) วิทยากรภาคสนามและวิทยากรค่ายภาษาไทย ให้ความรู้ด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทย 🚩 กรรมการตัดสินทักษะทางภาษาไทย ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน เช่น ประกวดคัดลายมือ เขียนเรียงความ พูดสุนทรพจน์ อ่านทำนองเสนาะ ฯลฯ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิทยากรและสอนภาษาไทย(ออนไลน์)

  • 1. ตกลงวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้สนใจ
  • 2. ดำเนินการตามวัตถุประสงค์
แพ็กเกจ
สอนวิชาภาษาไทย(ออนไลน์) 2 ชั่วโมง/ครั้ง
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

สอนวิชาภาษาไทย(ออนไลน์) ระดับประถม-มัธยมปลาย สอน 2 ชั่วโมง/ครั้ง ผ่านโปรแกรม Zoom 1.เนื้อหาตามระดับชั้นเรียน 2.ให้คำแนะนำ ทำการบ้าน /ภาระงาน 3.ติวสอบตามเนื้อหาที่เรียน

วิทยากรและกรรมการตัดสินด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

วิทยากรและกรรมการตัดสินด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทย (จำนวนเวลา 6 ชั่วโมง/วัน ไม่รวมเวลาพัก) 1.การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร/ในองค์กร 2.การใช้ภาษาเพื่อพัฒนาความคิด 3.การใช้ภาษาอย่างมีวิจารณญาณ 4.การสวดโอ้เอ้วิหารราย 5. วิทยากรค่ายภาษาไทย 6. กรรมการตัดสินทักษะทางภาษาไทยด้านต่างๆ

ติวสอบวิชาภาษาไทย(ออนไลน์) เพื่อเตรียมสอบเข้าเตรียมอุดมฯ นายสิบ เตรียมทหาร
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1.ติวเนื้อหา 2.เรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบ 3.วิเคราะห์ข้อสอบ คอร์สละ 10 ชั่วโมง( 2 ชั่วโมง/ครั้ง) ผ่านโปรแกรม Zoom

ฟรีแลนซ์
Anusorn

ประสบการณ์มากกว่า20 ปี ด้านการเป็นวิทยากร กรรมการตัดสิน กรรมการออกข้อสอบ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลคุรุสดุดี รางวัลครูสอนดี ฯลฯ

08/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน