วิเคราะห์และวางแผนการตลาดภาพรวม SME

ไม่รู้จะทำการตลาดอย่างไร? ปรึกษาเราเบื้องต้น เพียงทักแชท.. บริการหลักของเราคือวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ทั้งภายนอกและภายในองค์กร และส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนทางการตลาดให้กับกลุ่มธุรกิจขนาดย่อม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์และวางแผนการตลาดภาพรวม SME

  • 1. รับบรีฟข้อมูล และความต้องการที่จะทำตลาดจากลูกค้า
  • 2. ประเมินปริมาณงานและแจ้งรายละเอียด
แพ็กเกจ
แพคเกจ : เริ่มต้นจาก 0
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

- วิเคราะห์ธุรกิจ/บริษัทโดยรวม - วิเคราะห์ตลาด - วิเคราะห์คู่แข่ง - วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย - นำเสนอจุดอ่อน / จุดแข็ง - นำเสนอกลยุทธ์ Marketing Strategy / Big Idea / Key message - นำเสนอแผนการตลาด วิเคราะห์ 4P’s หรืออาจมากกว่า - วางแผนงบประมาณและวัดผลโดยสังเขป

แพคเกจ : แคมเปญต่อแคมเปญ
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

- ให้คำปรึกษาแคมเปญ / ค้นหาปัญหา - จัดหาข้อมูลต่างๆสำหรับกิจกรรมทางการตลาดของลูกค้า - วิเคราะห์และวางแผนงานสื่อสารทางการตลาด - รวมถึงประมาณการงบประมาณ และตัวชี้วัดทางการตลาด - หรือกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ

ฟรีแลนซ์
Kritsakorn

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด ค้นหา และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาโอกาส วางกลยุทธ์ทางการตลาด

11/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน