วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) sale, KPI , business analysis

-Data cleaning สำหรับการจัดระเบียบข้อมูลใหม่ (สามารถออกแบบและสร้างระบบใหม่ได้) -สร้าง Automated Dashboard สำหรับการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการทำงานพร้อมรวมข้อมูล Offline Online เข้าด้วยกัน -วิเคราะห์ต้นทุนและออกแบบระบบ พร้อมให้บริการแก่องค์กรที่ต้องการทุกขนาด ทุก ขั้นตอน ยันจบงาน 1.กำหนดเหตุผลที่ลูกค้าต้องการการวิเคราะห์ข้อมูล 2.เริ่มรวบรวมเก็บข้อมูลจากแหล่งที่ต้องการ 3. cleaning ข้อมูลที่ไม่จำเป็น 4. เริ่มวิเคราะห์ข้อมูล 5. ตีความผลลัพธ์และนำไปใช้ Web Scripting ดึงข้อมูลจากหน้าเว็บเพจหรือเว็บไซต์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) sale, KPI , business analysis

  • 1. ส่งข้อมูลสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
  • 2. เสนอราคากลับให้แก่ลูกค้า
แพ็กเกจ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) sale, KPI , business analysis
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

-วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) รวบรวม บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ดึงข้อมูลจากระบบข้อมูลต่างๆ เพื่อทำ Report สรุปผลและจัดทำรายงานผลสำรวจ จัดทำ Daily, Weekly, Monthly & Post Report ตามที่ลูกค้ากำหนด Sale report KPI สรุปเป็น Report ในรูปแบบที่ลูกค้าการ ทั้ง แบบ power point ,pdf , excel หรือ อื่นๆ

Web Scraping ดึงข้อมูลจากหน้าเว็บเพจหรือเว็บไซต์ เพื่อการวิเคราะห์ หรือ จัดเก็บ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ข้อมูล ลูกค้า หรือ คู่แข่งที่ต้องการเพื่อทำการวิเคราะห์ หรือ จัดเก็บ สิ่งที่จะได้ ข้อมูล ทั้หมด หรือ plot กราฟ ที่ต้องการ

ฟรีแลนซ์
กฤตภพ

ผม ชื่อ กฤต น่ะครับ หลงใหลในงานด้าน data analysis ,AI และ Machine Learning ผมรับงานเป็น data analyst ให้แก่ทุกประเภทธุรกิจครับ ตั้งแต่เริ่ม process จนจบงานครับ พร้อม representation ให้แก่ลูกค้าทั้งไทย และชาวต่างชาติ คุ้มราคา คุยง่าย ส่งงานตรงเวลา แนะนำและให้คำปรึกษาพร้อมครับ

04/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน