รับออกแบบโครงสร้างและวิเคราะห์โครงสร้าง

1.งานออกแบบ เขียนแบบ เพื่อขออนุญาตก่อสร้าง หรือ เพื่อขออนุญาตต่อเติม ลูกค้าจะได้รับ 1.1 แบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้างขนาด A3 พร้อมเซ็นรับรอง จำนวน 1 ชุด (ประกอบด้วยแบบโครงสร้าง สถาปัตย์ ไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาล) 1.2 รายการคำนวณพร้อมเซ็นรับรอง จำนวน 1 ชุด 1.3 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด 1.4 สำเนาใบอนุญาตวิศวกรโยธาระดับภาคี จำนวน 1 ชุด 1.5 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด 1.6 สำเนาใบอนุญาตสถาปนิกระดับภาคี จำนวน 1 ชุด 2. จัดทำ B.O.Q. ประกอบด้วยหมวดงาน งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ งานตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์ Built-in และ เฟอร์นิเจอร์ ลอยตัว งานระบบไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาล) สำหรับใช้ในงานก่อสร้างจริง ซึ่งรายการ B.O.Q. จะแสดงรายการ ในส่วนของวัสดุและปริมาณของทั้งโครงการ อีกทั้งราคาวัสดุและค่าแรง ใช้ราคา ณ เวลาปัจจุบัน ดังนั้นงานถอดแบบสำหรับงานก่อสร้างจะทำให้ลูกค้าทราบถึงต้นทุนจริงของโครงการเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน ใช้เป็นราคากลางของโครงการ หรือใช้ในการประมูลงานในลำดับต่อไป

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบโครงสร้างและวิเคราะห์โครงสร้าง

  • 1. 1. ผู้รับจ้างต้องการทราบผู้รับจ้างต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นและความต้องการของผู้ว่าจ้าง เช่น รูปแบบที่ต้องการให้ออกแบบ ขนาดที่ดินที่จะก่อสร้าง พื้นที่ใช้สอยที่ต้องการ งบประมาณที่มี ฯลฯ เพื่อเสนอราคางานออกแบบเขียนแบบเบื้องต้น
  • 2. 2. ผู้รับจ้างส่งแปลนให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนดำเนินการขั้นอื่นๆต่อไป
แพ็กเกจ
ออกแบบเขียนแบบโครงสร้าง
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ออกแบบโครงสร้าง ทำรายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมเซ็นรับรอง ตร.ม.ละ40บาท ขนาดพื้นที่ใช้สอย 100 ตร.ม. 1. แบบโครงสร้าง (.dwg & hard coppy) 1 ชุด 2. รายการคำนวณ (.pdf & hard coppy) 1 ชุด 3. เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตก่อสร้าง (hard coppy) 1 ชุด -ออกแบบเขียนแบบ เพื่อขออนุญาตก่อสร้าง(โครงสร้าง,สถาปัตย์,ไฟฟ้า และระบบสุขภิบาล) ตร.ม.ละ 80-100 บาท พื้นที่ใช้สอย 50 ตร.ม.

จัดทำ B.O.Q. (Bill of Quantity) ถอดปริมาณวัสดุก่อสร้างพร้อมคำนวณราคา
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

1. ไฟล์งาน BOQ ที่เป็น PDF และ EXCEL สำหรับลูกค้าใช้ในการปรับแก้ข้อมูลภายหลัง ส่งทาง Email หรือ Line 2.กรณีผู้รับเหมา เบิกงวดงาน ( Payment) หากลูกค้าต้องการให้ตรวจสอบ B.O.Q. ยินดีตรวจสอบให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 3.ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูล B.O.Q. ให้กับลูกค้าฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม ---ราคาเริ่มต้น 3500 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับ รายละเอียดของแบบและพื้นที่ก่อสร้าง

ฟรีแลนซ์
Krit

Freelance : part time รับออกแบบและเขียนแบบโครงสร้าง,โรงงานน Structural Engineer : TRC Construction Public Co.Ltd. BIM Operator : Conerstone Management Co.Ltd.

10/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
13 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน