รับเขียนภาพ PERSPECTIVE (EXTERIOR/INTERIOR/LANDSCAPE)

ขอบเขตงานที่เราทำได้ - ทำภาพ Perspective จาก โมเดล Sketch Up เท่านั้น - Render ภาพจากโปรแกรม Lumion10.0 และตกแต่งภาพจากโปรแกรม Photoshop - การมีรูป Reference ที่แสดงถึง Mood&Tone ของภาพที่ต้องการจะช่วยเราได้มากเลยครับ - ทางเราไม่รวมจัดองค์ประกอบภายในทั้งหมดในราคาที่ระบุ หากต้องมีการจัดเฟอร์นิเจอร์หรือองค์ประกอบภายในอื่น จะมีการคิดค่าบริการเป็นการออกแบบเพิ่มเติมครับ - เราสามารถทำ Graphic เพื่ออธิบายผลงานได้ครับ (รบกวนสอบถามราคาเพิ่มเติม) - จัดหน้ากระดาษ เพื่อการ Present (รบกวนสอบถามราคาเพิ่มเติม) ข้อมูลที่ต้องการก่อนการเริ่มงาน 1. ไฟล์ Sketchup ที่มีการแบ่ง Material ตามที่ลูกค้าต้องการไว้แล้ว หากต้องมีการจัดการโมเดลเพิ่ม จะมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมครับ 2.ไฟล์ AutoCad แปลน/รูปด้านและรูปตัด เบื้องต้น 3. รูปภาพ Reference ที่แสดงบรรยากาศที่ลุกค้าต้องการ 4. จำนวนรูปภาพที่ต้องการ และระยะเวลาในการส่งงาน ยินดีให้คำปรึกษาก่อนเริ่มงานครับขอแค่ทักมาสอบถาม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนภาพ PERSPECTIVE (EXTERIOR/INTERIOR/LANDSCAPE)

  • 1. ลูกค้าทักมาสอบถามรายละเอียด
  • 2. แจ้งจำนวนรูป ลักษณะของอาคาร บรรยากาศที่ต้องการ (เช้า-เย็น/คนเยอะ-น้อย)
แพ็กเกจ
รูปเดี่ยว แต่งบรรยากาศเบื้องต้น
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

• รูปภาพ RENDER 1 รูป • พร้อมตกแต่งบรรยากาศเบื้องต้นจากโปรแกรม LUMION ไม่มีการPHOTOSHOP เพิ่มเติม • เหมาะกับการ PRESENT แบบเร่งด่วน * ไฟล์รูปรายละเอียด 300 dpi นามสกุล .PNG .JPG .TIFF .PSD หรือตามที่ตกลง *เวลา และ ราคา ในการทำงานยังไม่รวมการจัดการโมเดล หากต้องทำคิดค่าบริการเพิ่มขึ้นต่ำ 1000 บาท

รูปเดี่ยว แต่งบรรยากาศตามกำหนด
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

• รูปภาพ RENDER 1 รูป (เพิ่มจำนวนคิดเพิ่มรูปละ 1000 บาทโดยใช้โมเดลเดิม) • พร้อมตกแต่งบรรยากาศตามที่ลูกค้ากำหนด เช่น บรรยากาศห้างสรรพสินค้า/ ริมแม่น้ำ มีเรือ มีร้านค้า /ในป่ามีแสงเทคนิคพิเศษ • เหมาะกับการ PRESENT เพื่อสื่อการขาย * ไฟล์รูปรายละเอียด 300 dpi นามสกุล .PNG .JPG .TIFF .PSD หรือตามที่ตกลง *เวลา และ ราคา ในการทำงานยังไม่รวมการจัดการโมเดล หากต้องทำคิดค่าบริการเพิ่มขึ้นต่ำ 1000 บาท

รูปชุด แต่งบรรยากาศตามกำหนด ไฟล์เหมา
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

• ลูกค้าสามารถสั่งงานได้ 1-2 โมเดล • รูปชุดจำนวนไม่เกิน 5 รูป ลูกค้ากำหนดมุมด้วยตัวเอง ทางเราบริการคำแนะนำ • พร้อมตกแต่งบรรยากาศตามที่ลูกค้ากำหนด เช่น บรรยากาศห้างสรรพสินค้า/ ริมแม่น้ำ มีเรือ มีร้านค้า /ในป่ามีแสงเทคนิคพิเศษ • เหมาะกับการ PRESENT เพื่อสื่อการขาย *ไฟล์งานกราฟิค 2D PHOTOSHOP (.PSD) ทั้งหมดรวมถึงการ EXPORT งานเป็นไฟล์ภาพสกุลไฟล์ต่างๆตามที่ลูกค้ากำหนด *เวลา และ ราคา ในการทำงานยังไม่รวมการจัดการโมเดล หากต้องทำคิดค่าบริการเพิ่มขึ้นต่ำ 1000 บาท

ฟรีแลนซ์
Krist

• กลับมาเริ่มต้นหารายได้เสริมจาก FASTWORK อีกครั้ง • ปัจจุบันทำอาชีพ สถาปนิก • ถนัดในด้านงานออกแบบ และกราฟฟิคเป็นพิเศษ • มีความสนใจด้านการทำภาพ 3 มิติ

02/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน