Ads. Banner แบนเนอร์โฆษณา

ออกแบบ แบนเนอร์โฆษณา ป้ายโฆษณา กราฟิกทั่วไป

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Ads. Banner แบนเนอร์โฆษณา

  • 1. แจ้งความต้องการของลูกค้า ดูเนื้อหา ตกลงแบบงาน (หากมีแบบงานสามารถแนบมาคุยได้)
  • 2. ประเมิณราคางาน
แพ็กเกจ
ได้ไฟล์ jpeg พร้อมไฟล์ต้นฉบับ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ได้ไฟล์ jpeg พร้อมไฟล์ต้นฉบับ (ใช้เวลาทำ 1 วัน ไม่รวมระยะเวลาในการแก้) (แก้งานฟรีได้ 2 ครั้ง ครั้งถัดไปครั้ง 50 บาท) รายละเอียดการแก้งานฟรี - แก้ได้เฉพาะสี อักษร การจัดวางเล็กน้อย *กรุณาเช็คคำ ข้อความของลูกค้ามาให้ถูกต้องเพื่อลดการแก้ไขและระยะเวลาในการทำงาน*

ได้เฉพาะไฟล์ jpeg
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ได้เฉพาะไฟล์ jpeg (ใช้เวลาทำ 1 วัน ไม่รวมระยะเวลาในการแก้) (แก้งานฟรีได้ 2 ครั้ง ครั้งถัดไปครั้ง 50 บาท) รายละเอียดการแก้งานฟรี - แก้ได้เฉพาะสี อักษร การจัดวางเล็กน้อย *กรุณาเช็คคำ ข้อความของลูกค้ามาให้ถูกต้องเพื่อลดการแก้ไขและระยะเวลาในการทำงาน*

ได้ไฟล์ jpeg พร้อมไฟล์ ai ต้นฉบับ (ฉลากสินค้า)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ได้เฉพาะไฟล์ jpeg (ใช้เวลาทำ 2 วัน ไม่รวมระยะเวลาในการแก้) (แก้งานฟรีได้ 2 ครั้ง ครั้งถัดไปครั้ง 50 บาท) รายละเอียดการแก้งานฟรี - แก้ได้เฉพาะสี อักษร การจัดวางเล็กน้อย *กรุณาเช็คคำ ข้อความของลูกค้ามาให้ถูกต้องเพื่อลดการแก้ไขและระยะเวลาในการทำงาน*

ฟรีแลนซ์
Tar

จบการศึกษาจากสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ตอนนี้ทำงานเป็นตำแหน่งกราฟฟิกประจำ,รับงานจากลูกค้าเองโดยตรงจากเพจ และกราฟฟิกฟรีแลนซ์ทำให้มีผลงานเกี่ยวกับการทำป้ายแบนเนอร์โฆษณามากกว่า 1000 ภาพ และมีประสบการณ์การทำฟรีแลนซ์มามากกว่า 2 ปี ไม่ทิ้งงานแน่นอนค่ะ

03/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน