รับพิมพ์งานเอกสาร-คีย์ข้อมูล งานด่วน งานละเอียด

รับพิมพ์งานเอกสารรูปเล่มรายงาน-คีย์ข้อมูล หรือให้ถอดตัวอักษรจากรูปภาพ รูปแบบเสียง หรือจากลายมือ จัดหน้าที่เป็นระเบียบ ในWord หรือ exel ก็รับค่ะ หากประสงค์ให้แปลงเป็น PDF ก็สามารถทำให้ได้ค่ะ ไม่ว่าจะงานด่วน งานละเอียด คุณจะได้งานที่ตรงใจและถูกต้องค่ะ - แจ้งหัวข้อและขอบเขตงานให้กับฟรีแลนซ์ - ฟรีแลนซ์เสนอราคา หากตงลงจะเริ่มทำงานหลังระบบยืนยันการชำระเงิน - หากต้องการให้แก้ไขสามารถแจ้งได้ทันที แก้ไขได้ 2 ครั้งฟรี (หากเกินคิดเพิ่มครั้งละ 40 บาท) - งานด่วน ไม่เกิน 1 วัน (เอกสารไม่เกิน 20 หน้า) - งานละเอียด ใช้ระยะเวลา ภายใน 3 วัน (อยู่ที่ความยากง่ายของเอกสารและข้อมูล) นำข้อมูลมาให้หรือไม่มีสามารถหาให้ได้ค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานเอกสาร-คีย์ข้อมูล งานด่วน งานละเอียด

  • 1. ส่งงาน ข้อมูลมาให้ดูเพื่อพิจารณาและเสนอราคา
  • 2. ผู้จ้างตกลง และเมื่อได้รับชำระเงินแล้วเริ่มทำงาน
แพ็กเกจ
พิมพ์เอกสารลงWord ,Excel (งานด่วน)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานด่วน งานเร่งรีบ ข้อมูลถูกต้องเอกสารถูกต้องเรียบร้อย สามารถรับชิ้นงานได้ภายใน 12 - 24 ช.ม. (ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและจำนวนหน้าเอกสาร) ไม่ว่าจะให้ถอดตัวอักษรจากรูปภาพ รูปแบบเสียง จากลายมือ ก็สามารถรับพิมพ์ข้อมูลได้ทั้งหมด ยินดีให้บริการค่ะ

พิมพ์เอกสารรายงาน Word (งานด่วน)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานด่วน งานเร่งรีบ ข้อมูลถูกต้องเอกสารถูกต้องเรียบร้อย สามารถรับชิ้นงานได้ภายใน 12 - 24 ช.ม. (ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและจำนวนหน้าเอกสาร) - จำนวนหน้าไม่เกิน 20 หน้า **หากเกินคิดหน้าละ 20 บาท เท่านั้นจ้า** ยินดีให้บริการค่ะ

"งานละเอียด หนักแน่นไปด้วยข้อมูล" รูปเล่มรายงาน Word ,คีย์ข้อมูล Word, Excel
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งานละเอียด หนักแน่น ด้วยเนื้อหา เน้นความถูกต้องของเอกสาร ตัวหนังสือ ขนาดอักษร จัดหน้ากระดาษที่ถูกต้องและเหมาะสม สามารถรับชิ้นงานได้ภายใน 1 - 3 วัน (ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและจำนวนหน้าเอกสาร) - จำนวนหน้าไม่เกิน 35 หน้า **หากเกินคิดหน้าละ 20 บาท** ยินดีให้บริการค่ะ

ฟรีแลนซ์
Mamay

จบคอมพิเตอร์ธุรกิจ ถนัดการทำ Presentation สามารถทำการออกแบบให้งานชิ้นนั้นน่าสนใจและไม่น่าเบื่อ ด้วยตัวหนังสือจะไม่อึดอัดแน่นจนเกินไป จัดลักษณะให้น่าอ่านและน่าชม

10/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน