Presentation 24 ช.ม. สร้างสรรค์มอบให้คุณ

Presentation นำเสนอวิชาการ สื่อการสอน สื่อการเรียน นำเสนอProfile บริษัท นำเสนอสินค้า นำเสนอกิจกรรมนันทนาการ หรือevent ต่างๆ ระยะเวลาไม่เกิน 1-2 วัน หลักการดำเนิงาน - ลูกค้าส่งเนื้อหา,ข้อมูล แจ้งเค้าโครงที่ต้องการ - ระบุโทนสี Style ที่ต้องการ เช่น Minimal, Strong ,Simple - แจ้งขนาด 4:3 หรือ 16:9 - เลือกนามสกุลไฟล์งานที่ต้องการ .PPT หรือ .PDF - ส่งให้ตรวจสอบ สามารถแก้ไขได้ไม่เกิน 2 ครั้ง รายละเอียดราคาเพิ่มเติม 1. จำนวนหน้าเกินแพคเกจที่เลือกไว้ คิดหน้าละ 100 บาท 2. สามารถเลื่อนแพคเกจจาก 1 เป็นแพคเกจ 2 ได้ "ฟรี" 1 ครั้ง 3. สามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง หากเกิน ครั้งละ 300 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Presentation 24 ช.ม. สร้างสรรค์มอบให้คุณ

  • 1. ลูกค้าส่งเนื้อหา,ข้อมูล แจ้งเค้าโครงที่ต้องการ
  • 2. ทางเราเสนอราคา
แพ็กเกจ
1-15 สไลด์ ระยะเวลา 1 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

Presentation ที่คุณต้องการ Presentation จำนวน 1-15 สไลด์ ได้รับภายใน 24 ช.ม. ราคา 1,000 บาท รบกวนแจ้ง ขนาดของสไลด์* (4:3, 16:9) - จัดวางเนื้อหาอ่านง่ายตัวหนังสือไม่แน่น - จัดเรียงหรือสร้างสรรค์ให้น่าอ่าน ดึงดูดผู้ชม - ใช้ภาพเพิ่มการสื่อสาร

1- 30 สไลด์ ระยะเวลา 2 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

Presentation ที่คุณต้องการ Presentation จำนวน 1-30 สไลด์ ได้รับภายใน 48 ช.ม. ราคา 1,900 บาท รบกวนแจ้ง ขนาดของสไลด์* (4:3, 16:9) - จัดวางเนื้อหาอ่านง่ายตัวหนังสือไม่แน่น - จัดเรียงหรือสร้างสรรค์ให้น่าอ่าน ดึงดูดผู้ชม - ใช้ภาพเพิ่มการสื่อสาร

1-20 สไลด์ ระยะเวลา 1 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

Presentation ที่คุณต้องการ Presentation จำนวน 1-20 สไลด์ ได้รับภายใน 24 ช.ม. ราคา 1,800 บาท รบกวนแจ้ง ขนาดของสไลด์* (4:3, 16:9) - จัดวางเนื้อหาอ่านง่ายตัวหนังสือไม่แน่น - จัดเรียงหรือสร้างสรรค์ให้น่าอ่าน ดึงดูดผู้ชม - ใช้ภาพเพิ่มการสื่อสาร

ฟรีแลนซ์
เรืองรอง

คิด Content ออกแบบภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ ,ออกแบบภาพประกอบเว็บไซต์,ออกแบบป้ายร้าน,ออกแบบ Presentation หากคุณพร้อมให้โอกาส เมเต็มที่กับคุณในทุกงาน

10/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน