รับออกแบบก่อสร้างเพื่อขออนุญาติ

ราคาและระยะเวลาในการทำงาน 4 วันนี้ ประเมินจากขอบเขตของงานที่สามารถทำได้ในเวลา4วัน และสามารถปรับแก้เนื้อหาของงานได้ 3ครั้ง ก่อนนำส่งงาน จากนั้นทำการจัดส่งผลงานที่แล้วเสร็จ เพื่อให้ดูความเรียบร้อย ตามที่ได้ออกแบบไว้ (เป็นไฟล์JPG /PNGหรือ PDF) เมื่อเสร็จงานจัดส่งแบบขออนุญาตก่อสร้าง 3 ชุด ทาง kerry

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ราคาและระยะเวลาในการทำงาน 4 วันนี้ ประเมินจากขอบเขตของงานที่สามารถทำได้ในเวลา4วัน และสามารถปรับแก้เนื้อหาของงานได้ 3ครั้ง ก่อนนำส่งงาน จากนั้นทำการจัดส่งผลงานที่แล้วเสร็จ เพื่อให้ดูความเรียบร้อย ตามที่ได้ออกแบบไว้ (เป็นไฟล์JPG /PNGหรือ PDF) เมื่อเสร็จงานจัดส่งแบบขออนุญาตก่อสร้าง 3 ชุด ทาง kerry

ฟรีแลนซ์
กรวิทย์

- ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาโยธา - เขียนแบบ บ้าน อาคารต่างๆ - ถอดแบบ | ประมาณราคาค่าก่อสร้าง | รับทำ BOQ

02/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน