รับทำ Excel / Google sheet สร้างกราฟ ฟอร์ม ตาราง และ application ส่งข้อมูลไปยัง Google sheet

รับทำงานเกี่ยวกับ Microsoft Excel และ Google sheet ได้แก่ การสร้างกราฟ จากข้อมูลที่มีอยู่, การคีย์ข้อมูลต่างๆ, การทำตาราง, การสรุปข้อมูล, สร้างสูตรคำนวณ สร้างฟอร์มสำหรับบันทึกข้อมูลต่างๆ และ สร้าง application สำหรับ ส่งข้อมูลไปยัง Google sheet รวมไปถึงการเขียน VBA เบื้องต้น) *ดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายใน 1-2 วัน หรือมากกว่า ตามขนาดและ ปริมาณ และความยากง่ายของงานที่ได้รับมาครับ*

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ Excel / Google sheet สร้างกราฟ ฟอร์ม ตาราง และ application ส่งข้อมูลไปยัง Google sheet

  • 1. คุยเรื่องรายละเอียดงานที่ต้องการให้ทำ เช่น มีข้อมูลอะไรมาให้บ้าง ต้องการให้ทำอย่างไรบ้าง ระยะเวลาที่ต้องการงานดังกล่าว และอื่นๆตามความประสงค์
  • 2. พิจารณาความสามารถในการรับงาน (โดยประเมินในเรื่องของลักษณะงาน กับเวลาที่กำหนดให้) หากเป็นงานเร่ง แต่มีงานก่อนหน้าที่กำลังทำอยู่และเร่งเช่นเดียวกัน อาจจะพิจารณาไม่รับงาน เพื่อไม่ให้เสียเวลาแก่ลูกค้า
เว็บไซต์
แพ็กเกจ
งานเร่งด่วน Excel / Google sheet
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

Excel:Google sheet ทำตาราง หรือกราฟ 1-5 กราฟ/ตาราง สร้าง Form หรือสร้างสูตรขั้นต้นไม่เกิน 3 สูตร ไฟล์งานที่เสร็จแล้วตามเวลาที่กำหนดและ(แก้ไขงานให้หากงานไม่เป็นไปตามที่ตกลง)

งานทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

Excel:Google sheet ทำตาราง หรือกราฟ > 5 กราฟ/ตาราง สร้าง Form หรือสร้างสูตร > 3 สูตร ไฟล์งานที่เสร็จแล้วตามเวลาที่กำหนดและ(แก้ไขงานให้หากงานไม่เป็นไปตามที่ตกลง)

งานสั่งทำพิเศษ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

Excel:Google sheet ทำตาราง หรือกราฟ > 5 กราฟ/ตาราง สร้าง Form หรือสร้างสูตรขั้นสูง > 3 สูตร และ application สำหรับส่งข้อมูลไปยัง Google sheet หรือVBA หรือ app script google sheets

ฟรีแลนซ์
เทพพิทักษ์

เป็นพนักงานบริษัท ถนัดด้านการใช้ Excel เราใช้ Excel ช่วยในการลดระยะเวลาในการทำงานทั้งด้านจัดการข้อมูลและด้านสรุปผล สามารถใช้ได้ทั้ง Excel PC และ Google sheet

10/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน