ผู้ช่วยส่วนตัว และงาน Admin ด้านต่างๆ

งานของผู้ช่วยส่วนตัว ดูแลงานเอกสาร / ประสานงาน / ติดต่องาน นัดหมาย สำหรับธุรกิจที่ต้องการผู้ช่วย เหมาะสำหรับบริษัทเล็กๆหรือ กลุ่มบุคคลที่ต้องการคนช่วยทำงานเป็น Job ทั้งงานออกเอกสาร ใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้/ ใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย/ใบสำหรับการยื่นภาษี ฯ /เอกสารยื่นประกันสังคม งานติดต่อประสานงาน ทั้งการออก Job ติดต่อประสานงานกับ partner ของแต่ละบริษัทฯ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ผู้ช่วยส่วนตัว และงาน Admin ด้านต่างๆ

  • 1. 1. ขอรายละเอียดของธุรกิจผู้ว่าจ้าง กำหนดขอบเขต และขั้นตอนการทำงาน งานที่ต้องรับผิดชอบดูแลและประสานงาน
  • 2. 2. เครื่องมือที่ช่วยในการทำงาน เช่น Appication / Email กำหนดระยะเวลาการทำงาน ต่างๆในการติดต่อประสานงาน
แพ็กเกจ
1 ครั้ง / สัปดาห์ 500 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

หน้าที่ที่ต้องทำใน 1 ครั้ง เวลา 17.00 น.-21.00 น. ทำงานเอกสารที่ได้รับมอบหมาย เป็นงานเอกสารที่เร่งรีบทำแต่ไม่มีเวลา ส่งมาให้เราช่วยได้ เหมาะสำหรับบริษัทขนาดเล็ก หรือคนที่ต้องการคนช่วยงาน ที่ยังไม่ต้องการจ้างเป็นพนักงานประจำ หรือจ้างเมื่อมีงานเข้ามา 1.แจ้งงานที่ต้องการให้ทางเราช่วยทำ 2.แจ้ง Timeline งานที่ต้องการได้รับ 3.สรุปงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ผู้ว่าจ้าง

3 ครั้ง / สัปดาห์ 1,500 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

หน้าที่ที่ต้องทำ ตามงาน ประสานงาน สรุปงานที่ได้รับมอบหมาย และสรุปงานที่ค้างเป็น Timeline ที่ต้องติดตามของสัปดาห์ที่ผ่านมา และในสัปดาห์ต่อไป รวมถึงดูแลงานเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้ตกลงกัน 1.ส่งงานเอกสารที่ได้รับมอบหมาย 2.แจ้ง Timeline งานที่ติดต่อแล้ว และกำหนดงานต่อไป 3.สรุปงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นตารางงานให้ผู้ว่าจ้าง

๋งานเอกสาร ไม่เกิน 10 ชิ้น/2วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

หน้าที่ที่ต้องทำ (รับงานเสาร์/อาทิตย์) ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้ตกลงกัน เพื่อแบ่งเบาภาระ ในงานหลังบ้าน ไม่เกิน 10 ชิ้น ต่อวัน - ส่งงานเอกสารที่ได้รับมอบหมาย และติดต่อ partners ให้เพื่อยืนยันการรับเอกสาร

ฟรีแลนซ์
กรวรรณ

ประสบการณ์ในการทำงานด้านต่างๆดังนี้ ✅ งานCoordinator ประสานระหว่าง partners/ งานบริการหลังการขายจากบริษัท Distribution ชั้นนำ ✅ Manager งานบริการหลังการขาย/ CRM/ ออกแบบบริการตรงความต้องการลูกค้า ✅ผู้ช่วยส่วนตัว ประสานงาน,ติดต่อ เอกสารต่างๆได้ทั้งหมด ✅การทำเพจออนไลน์ ขาย,รับและคอนเฟิร์มออเดอร์

09/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
7 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน