พิสูจน์อักษรงานภาษาไทยทุกรูปแบบ

รับงานพิสูจน์อักษรภาษาไทยทุกรูปแบบ ราคาไม่แพง แก้ไขได้ 1 ครั้ง มีทั้งแบบเร่งด่วนและไม่ด่วน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิสูจน์อักษรงานภาษาไทยทุกรูปแบบ

  • 1. รับเนื้อหาเพื่อประเมินราคางาน
  • 2. แจ้งผู้จ้างงาน หากรับได้กับราคาก็จะดำเนินการทำงาน
แพ็กเกจ
เหมาเหมา
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ราคาเร่งด่วนใช้เวลา 1 วันแบบเหมาจ่าย 15 หน้า เหมา 500 บาท ส่วนหน้าต่อ ๆ ไป หน้าละ 30 บาท

รายหน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ราคาคิดเป็นรายหน้าแบบไม่เร่งรีบใช้เวลาทำ 3 วัน คิดรายหน้า หน้าละ 20 บาท โดยขั้นต่ำขอเป็น 20 หน้าขึ้นไปเท่านั้น

ฟรีแลนซ์
กอเลต

เป็นนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาและการสื่อสาร

10/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน