รับทำ Website, Web Database ตามความต้องการด้วย ภาษา Python

รับทำ Website, Web Database สามารถปรับเปลี่ยน Functionตามความต้องการของลูกค้า โดยใช้ Python, HTML, Javascript, bootstrap, MySQL และ PostgreSQL เป็นต้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ Website, Web Database ตามความต้องการด้วย ภาษา Python

  • 1. Requirement คุยเรื่องความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อนำมาเปลี่ยนเป็น Feature ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องมีใน Application
  • 2. Analysis and Design วิเคราะห์ความต้องการที่ได้รวบรวม จากนั้นนำมาออกแบบหน้าตาของ Application และนำเสนอ
แพ็กเกจ
One page
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

เว็บ 1 หน้า 1. Source Code ของ Web Application ที่พัฒนา 2. ดูแล และแก้ไขปัญหา (Bug) ที่อยู่ในขอบเขตของการพัฒนาเป็นเวลา 2 เดือน หมายเหตุ: - ราคาที่แจ้งเป็นราคาเริ่มต้น ถ้าลูกค้าต้องการ function เพิ่มเติมจะคิดราคาตามที่ได้ตกลงกัน เช่น 2ภาษา เพิ่ม 2,000 บาท

Landing page
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

Landing page , เว็บขนาดเล็ก , ประชาสัมพันธ์ , Blog , 5 menu (ไม่มีระบบหลังบ้าน) 1. Source Code ของ Web Application ที่พัฒนา 2. ดูแล และแก้ไขปัญหา (Bug) ที่อยู่ในขอบเขตของการพัฒนาเป็นเวลา 3 เดือน หมายเหตุ: - ราคาที่แจ้งเป็นราคาเริ่มต้น ถ้าลูกค้าต้องการ function เพิ่มเติมจะคิดราคาตามที่ได้ตกลงกัน เช่น 2ภาษา เพิ่ม 2,000 บาท

Web Database
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

Landing page , เว็บขนาดเล็ก , ประชาสัมพันธ์ , Blog , 5 menu (ไม่มีระบบหลังบ้าน) 1. Source Code ของ Web Application ที่พัฒนา 2. เอกสารสอนการใช้งานเบื้องต้น (User Manual) 3. ดูแล และแก้ไขปัญหา (Bug) ที่อยู่ในขอบเขตของการพัฒนาเป็นเวลา 3 เดือน หมายเหตุ: - ราคาที่แจ้งเป็นราคาเริ่มต้น ราคาจะคิดตาม function ที่ลูกค้าต้องการ

ฟรีแลนซ์
ธนพล

เป็นนักศึกษาภาควิศวกรรมศาสตร์ สาขาซอฟต์แวร์ และความรู้ ซึ่งเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยตรง รวมถึงการทำ Database สําหรับเก็บข้อมูลต่างๆ และมีประสบการณ์การทำเว็บไซต์ให้กับองค์กรบริษัท ที่มีทั้งหน้าบ้าน และ ระบบหลังบ้าน

04/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
4 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน