Landing Page Web App

สร้าง Website-No backend (เว็บที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากuser) โดยใช้ Html Css Javascript ด้วย Reactjs โดยเว็บจะเป็น responsive (ปรับตามขนาดของหน้าจอ)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Landing Page Web App

  • 1. ส่งสิ่งที่ต้องการ เช่น (Content/ images หรืออื่นๆที่ต้องหารให้อยู่ในเว็บ)
  • 2. พูดคุยกันในเรื่องของหน้าตาเว็บ และอะไรที่สามารถทำได้และไม่ได้
แพ็กเกจ
Landing Page Website
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1 Page Landaing page Website พร้อมที่จะ Deploy โดยทางผมสามารถช่วยในการออกแบบให้ด้วย และหากลูกค้าต้องการให้Deploy ลงไปในdomain name ที่ต้องการ สามารถทำได้แต่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามชื่อDomain Name ที่ลูกค้าต้องการ

Landing Page + 3 Pages Website
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

Landaing page Website และ หน้าเพิ่มเติมอีก3หน้า พร้อมที่จะ Deploy โดยทางผมสามารถช่วยในการออกแบบให้ด้วย และหากลูกค้าต้องการให้Deploy ลงไปในdomain name ที่ต้องการ สามารถทำได้แต่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามชื่อDomain Name ที่ลูกค้าต้องการ

ฟรีแลนซ์
Pattarathon

สวัสดีครับ ผมข้าวกล้องครับ มีประสบการณ์เขียน Web Application ต่างๆ โดยเน้นไปที่ Reactjs ครับ ตอนนี้กำลังศึกษาที่ University of Warwick, คณะ Computer Science ครับ โดยรับงาน Freelance as a part-time ครับ

07/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน