รับดึงข้อมูล (Web Scraping) จาก Website ต่างๆ รวมถึง Social Network ไม่ต้อง Copy&Paste จนเมื่อยมือ

"Data Is The New Oil" ข้อมูลนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์เเละพัฒนาธุรกิจในยุคปัจจุบัน ท่านโชคดีอย่างมากหากข้อมูลที่ท่านต้องการสามารถ Download ได้โดยตรงได้จาก Website ... แต่ไม่ใช่ทุกที่ที่มีปุ่มให้กด Download หากท่านหมดพลังไปกับการ Copy&Paste ข้อมูลมาวิเคราะห์ เราสามารถช่วยท่านได้ เราจะช่วยท่านเพื่อให้ท่านประหยัดเวลาในการเก็บข้อมูลด้วยการดึงข้อมูลจาก Website ต่างๆ (ด้วยการเขียน Code Python) ไม่ว่าจะเป็น Social Network หรือ Website อื่นๆ หากสนใจ สามารถติดต่อแจ้งรายละเอียดงานก่อนได้ครับ ตัวอย่าง Website: - Social Network เช่น Facebook Twitter Instagram - E-commerce เช่น Shopee Lazada Amazon - Website อื่นๆ เช่น ข่าว หรือ Website ของต่างประเทศ ตัวไฟล์ที่จะได้รับ: ท่านสามารถเลือก Format ของ File ที่ต้องการได้ เช่น Excel, Xml, Csv, Pdf ฯลฯ ปล. ข้อมูลที่ต้องการดึงต้องเป็นข้อมูลที่ 1) ถูกกฎหมาย 2) เป็นข้อมูลเชิงสาธารณะ เเละ 3) ต้องไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับดึงข้อมูล (Web Scraping) จาก Website ต่างๆ รวมถึง Social Network ไม่ต้อง Copy&Paste จนเมื่อยมือ

  • 1. ติดต่อเพื่อแจ้ง Website ข้อมูลที่ต้องการดึง และ File Format ที่ต้องการ
  • 2. ทำการดึงข้อมูล (ใช้เวลา 2 - 4 วัน ขึ้นอยู่กับความยากของเนื้องาน)
แพ็กเกจ
Website ทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ดึงข้อมูลจาก Website ทั่วไปที่ไม่ใช่ Social Network โดยท่านสามารถติดต่อเราเเละระบุข้อมูลที่ท่านต้องการก่อนเริ่มกดซื้อเพื่อป้องกันการดึงข้อมูลที่ผิดพลาด โดยราคาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดของข้อมูลเเละลักษณะของ Website ที่ท่านต้องการ

2. Social Network
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ดึงข้อมูลจาก Social Network โดยท่านสามารถติดต่อเราเเละระบุข้อมูลที่ท่านต้องการก่อนเริ่มกดซื้อเพื่อป้องกันการดึงข้อมูลที่ผิดพลาด โดยราคาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดของข้อมูลเเละรูปแบบของช่องทาง Social Network ที่ท่านต้องการ

ฟรีแลนซ์
Kongchat

มหาบัณฑิตด้านการเงินจาก Renmin University of China มีประสบการณ์ในการเขียน Code ดึงข้อมูลจาก Website เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เชิงธุรกิจเเละการลงทุน มีความเข้าในเชิงลึกด้านภาษาไทย อังกฤษ และจีน เจ้าขอบเพจ STOCKFUN

03/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน