แปลเอกสารจากภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น ไทย-ญี่ปุ่น

- ศึกษาภาษาญี่ปุ่นจากสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น - ปัจจุบันเป็นล่ามญี่ปุ่นการขายอุตสาหกรรม สามารถแปล เอกสาร คู่มือการทำงาน ใบเสนอราคา และเอกสารอื่นๆ - สามารถพูดสื่อสารและเข้าใจภาษาญี่ปุ่น สามารถใช้คำศัพท์การพูดในชีวิตประจำวัน - มีประสบการณ์แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ และการติดต่อประสานงานกับคนญี่ปุ่นโดยตรง - เป็นนักแปลเอกสารฝึกหัดอยากได้ประสบการณ์การแปล ความรู้ทางคำศัพท์ที่หลากหลายมากขึ้น - ราคาไม่แพงเนื่องจากผู้รับงานต้องการความรู้และ ประสบการณ์จากการทำงาน - ประสบการณ์การแปลส่วนใหญ่เป็นเรื่องการตลาด จัดซื้อ และคู่มือเกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรม ดูจากตัวอย่างงานเป็นการแปลเกี่ยวกับการสีข้าวเป็นระบบโรงสีข้าวในญี่ปุ่น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลเอกสารจากภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น ไทย-ญี่ปุ่น

  • 1. รับและตรวจสอบเนื้อหาความยากง่ายของคำศัพท์ระยะวันส่งงานตามความต้องการของลูกค้า
  • 2. ประเมินราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ราคาหน้าละ 80 บาท ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน ไฟล์ที่ตามความต้องการของลูกค้า

ฟรีแลนซ์
Patcharaporn

จบจากสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น สาขาบริหารธุรกิจภาษาญี่ปุ่น ปัจจุบันทำงานเป็นล่ามการขายอุตสาหกรรม (ทำงานกับคนญี่ปุ่นโดยตรง)ที่บริษัทญี่ปุ่น ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารทุกวัน

09/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน