IOT รับเขียนโปรแกรม ESP32 ESP8266 Arduino Raspberry Pi

รับเขียนโปรแกรม ESP32 ESP8266 Arduino แก้โค้ด ระบบควบคุมอัตโนมัติ IOT - รับเขียนโปรแกรม ESP32 ESP8266 Arduino - แก้โค้ด ESP32 ESP8266 Arduino - ระบบควบคุมอัตโนมัติ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ IOT รับเขียนโปรแกรม ESP32 ESP8266 Arduino Raspberry Pi

  • 1. รับรายละเอียดงาน
  • 2. เสนอราคา
แพ็กเกจ
IOT 1
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ระบบ Website IOT พร้อมตู้คอนโทรล 4 CH พร้อม SERVER ฟรี 6 เดือน

IOT 2
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ระบบ Website IOT พร้อมตู้คอนโทรล 8 CH พร้อม SERVER ฟรี 6 เดือน

IOT 3
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

ระบบ Website IOT พร้อมตู้คอนโทรล 16 CH พร้อม SERVER ฟรี 1 ปี

ฟรีแลนซ์
Phanuwat

รับเขียนโปรแกรม Arduino แก้โค้ด Arduino ระบบควบคุมอัตโนมัติ

07/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
6 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน