รับพัฒนาเว็บแอฟพลิเคชัน ระบบสารสนเทศต่างๆ และเว็บไซต์ทั่วไป

พัฒนาระบบสารสนเทศ ในรูปแบบเว็บ แอพพลิเคชัน เช่น -เว็บไซต์ร้านอาหาร -เว็บไซต์บริษัท -เว็บไซต์ร้านค้าต่างๆ -ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ -ระบบคิดเงินเดือน -ระบบสต๊อคสินค้า -ระบบบันทึกข้อมูลต่างๆ เป็นต้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพัฒนาเว็บแอฟพลิเคชัน ระบบสารสนเทศต่างๆ และเว็บไซต์ทั่วไป

  • 1. รับความต้องการของลูกค้า
  • 2. ทำการเสนอราคาให้กับลูกค้า
แพ็กเกจ
แพ็กเกจเว็บไซต์ทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

*ทำเว็บไซต์ทั่วไป แสดงข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ตามความต้องการ ไม่มีการเก็บข้อมูล -ลูกค้าจะได้รับเว็บไซต์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า -ลูกค้าสามารถปรับแก้ไขได้ตามความต้องการโดยต้องอยู่ในขอบเขต. ของงานที่ทำไปแล้วเท่านั้น -ลูกค้าจะได้รับคำแนะนำในการใช้งานเว็บไซต์

แพ็กเกจเว็บไซต์+เก็บข้อมูล
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

*ทำเว็บไซต์ทั่วไป แสดงข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ตามความต้องการ มีการเก็บข้อมูล -ลูกค้าจะได้รับเว็บไซต์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า -ลูกค้าสามารถปรับแก้ไขได้ตามความต้องการโดยต้องอยู่ในขอบเขตของงานที่ทำไปแล้วเท่านั้น -ลูกค้าจะได้รับคำแนะนำในการใช้งานเว็บไซต์ -ลูกค้าจะได้รับคู่มือในการใช้งานเว็บไซต์ของระบบหลังบ้าน ที่ใช้ในการจัดการบริหารข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ

แพ็กเกจเว็บแอพพลิเคชัน ระบบสารสนเทศ ครบวงจร
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

*พัฒนาระบบสารสนเทศ ตามความต้องการของลุกค้า -ลูกค้าจะได้รับเว็บแอพพลิเคชัน ระบบสารสนเทศ ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า -ลูกค้าสามารถปรับแก้ไขได้ตามความต้องการโดยต้องอยู่ในขอบเขตของงานที่ทำไปแล้วเท่านั้น -ลูกค้าจะได้รับคำแนะนำในการใช้งานเว็บแอพพลิเคชัน -ลูกค้าจะได้รับคู่มือในการใช้งานเว็บแอพพลิเคชัน -ลูกค้าจะได้รับการสอนการใช้งานเว็บแอพพลิเคชัน

ฟรีแลนซ์
komkrit

มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา web application ระบบสารสนเทศต่างๆและสามารถรับงานที่ต้องใช้การคำนวณที่ซับซ้อนในรูปแบบต่างๆได้เป็นอย่างดี

08/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน