เขียนโปรแกรมตรวจจับและจดจำวัตถุ, จดจำใบหน้า

- Object detection - Object recognition - Face recognition - AI and smart CCTV

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนโปรแกรมตรวจจับและจดจำวัตถุ, จดจำใบหน้า

  • 1. รับ Requirement จากลูกค้า
  • 2. ตกลง Scope งาน
แพ็กเกจ
ระบบจดจำใบหน้า, แจ้งเตือนกรณีมีผู้บุกรุก
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

- โปรแกรมตรวจจับและจดจำใบหน้า , แจ้งเตือนกรณีมีผู้บุกรุก - Smart box สำหรับติดตั้งโปรแกรม - Camera สำหรับติดตั้งหน้างาน

ฟรีแลนซ์
Komet

เขียนโปรแกรมสำหรับตรวจจับและจดจำวัตถุ, ตรวจจับ จดจำใบหน้า, แจ้งเตือนเมื่อมีผู้บุกรุก, ออกแบบระบบ Smart CCTV

08/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน