แผนธุรกิจ แผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูล สร้าง Brand ! เข้าใจ Start Up ตอบโจทย์ SMEs

เพราะมีประสบการณ์ตรง และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งการวิจัย การวางแผนกลยุทธ์ การตลาด และไม่ใช่แค่การวางแผน แต่ทำงานตรง ทำงานจริง เคยเป็นส่วนหนึ่งของ SMEs และยังทำธุรกิจส่วนตัว มั่นใจได้ว่า ! ข้อมูลหรืองานที่ท่านว่าจ้าง จะใช้งานได้จริง สิ่งที่ให้บริการ อาทิ - เขียนแผนธุรกิจเพื่อยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน - วางแผนการตลาด วิเคราะห์ตลาดและกำหนดกลยุทธ์ สู่แผนกิจกรรมการตลาด (มีพาร์ทเนอร์และสามารถทำกิจกรรมการตลาดได้ครบวงจร ตั้งแต่สร้างแบรนด์ จัดอีเว้นท์ ทำ Digital Marketing เป็นต้น) - สามารถเก็บข้อมูลภาคสนาม และวิเคราะห์คู่แข่งโดยสำรวจธุรกิจจริง (ไม่ใช่การหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต) - จำนวนการปรับแก้ ขึ้นอยู่กับอัตราค่าจ้างและขอบเขตงาน (ปกติ ปรับแก้จนกว่าจะตรงกับข้อตกลงหรือขอบเขตงานว่าจ้าง) - ไม่หวงไฟล์ จัดส่งให้ทั้งหมด ลูกค้าสามารถนำไฟล์ไปไว้ใช้ปรับแก้ได้ เมื่อส่งมอบงานฉบับสมบูรณ์หรืองานงวดสุดท้าย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แผนธุรกิจ แผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูล สร้าง Brand ! เข้าใจ Start Up ตอบโจทย์ SMEs

  • 1. รับฟังข้อมูลจากลูกค้า (บรีฟงาน) และส่งตัวอย่างผลงานให้ลูกค้าพิจารณา เมื่อลูกค้าตกลงว่าจ้าง ลูกค้าต้องอธิบายขอบเขตงานที่ต้องการจ้างให้ละเอียด (กรณีมีข้อมูล รบกวนส่งข้อมูลให้ทางอีเมล์หรือช่องทางสื่อสารต่างๆ)
  • 2. หลังจากได้รับข้อมูล จะแจ้งระยะเวลาดำเนินงานให้ทราบ ขึ้นอยู่กับความยากง่าย (ปกติ ใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน)
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ด้วยประสบการณ์การเป็นนักวิจัย นักวางแผนกลยุทธ์ นักการตลาด และมีธุรกิจส่วนตัว จึงไม่ใช่เพียงคนที่รู้แต่ทฤษฎี ดังนั้น สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1.ให้คำปรึกษาเริ่มต้นธุรกิจ 2.วิเคราะห์ตลาด 3.จัดทำแผนธุรกิจเพื่อยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน อาทิ แผนงาน Branding & Re-Branding 4.ส่งมอบไฟล์งานสกุลต่างๆ ตามตกลง สามารถดูแลด้านการสร้างแบรนด์ครบวงจร

ฟรีแลนซ์
Koy

เป็นนักวิจัยมากว่า​ 16 ปี​ มีประสบการณ์​ทำงานฝ่ายกลยุทธ์​ธนาคาร​ ชำนาญการวางแผนกลยุทธ์​ เขียนแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อ​ เขียนแผนการตลาด​ รวมถึงงานด้านการตลาด​ จัด​ Event งานเขียนบทความก็ถนัด

12/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน