รับทำบัญชีครบวงจร ภาษี วางแผนบัญชีและภาษี ตรวจสอบบัญชี

- จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและวางแผน บัญชีและภาษีของบริษัท และบุคคล - ทำบัญชีรายเดือน/รายปี แบบครบวงจร ดูแลทั้งเรื่องบัญชีและภาษี ด้วยราคามิตรภาพ ดูแลใกล้ชิดเหมือนเป็นผู้ประกอบการเอง - ตรวจสอบบัญชีด้วยทีมงานตรวจสอบที่มีคุณภาพ ราคาย่อมเยาว์ รับไปเลย 🎉 1. วางแผนภาษีและบัญชีที่สำหรับผู้ประกอบการ 2. เอกสารและเครื่องมือด้านภาษีและบัญชีกว่า 20 รายการ ‼️‼️ 📌สำนักงานอยู่ สุราษฎร์ธานี รับงานทั่วประเทศ รายละเอียด - จดทะเบียนบริษัท - จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด - ทำบัญชีรายเดือน - ทำบัญชีรายปี - ตรวจสอบบัญชี - ปิดงบเปล่า(ไม่มีรายการเคลื่อนไหว)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชีครบวงจร ภาษี วางแผนบัญชีและภาษี ตรวจสอบบัญชี

  • 1. 1.พูดคุยสอบถามทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการ
  • 2. 2.นัดรับเอกสารเพื่อทำการตรวจสอบเอกสาร และทำบัญชีภาษีต่อไป
แพ็กเกจ
ทำบัญชี/ภาษี รายเดือน พร้อมทั้งทำภาษีและยื่นงบ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1.ขึ้นทะเบียนผู้จัดทำบัญชี ตามข้อกำหนดที่กำหนดให้ทุกบริษัทฯ ต้องมีผู้จัดทำบัญชี 2.วางระบบบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับระบบบัญชีภาษี และการจัดเก็บเอกสารอย่างถูกต้องร่วมวางแผนภาษีเพื่อให้ บริษัทฯ เสียภาษีอย่างประหยัด และถูกต้อง 3.ให้บริการคำปรึกษาปัญหาด้านบัญชี และภาษีอากร 4.จัดทำบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และให้เป็นไปตามมาตราฐานบัญชีที่กฎหมายกำหนด 5.จัดพิมพ์รายงานบัญชีต่างๆ ที่ต้องมี ให้บริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการบริหาร จัดทำบัญชีสรรรพากรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งทำภาษีต่างๆตามที่กฎหมายกำหน

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- ตราประทับด้ามธรรมดา - แบบฟอร์มเอกสารเปิดบัญชีธนาคาร - เอกสารทางบัญชีกว่า 20 รายการ

จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- ตราประทับด้ามธรรมดา - แบบฟอร์มเอกสารเปิดบัญชีธนาคาร - เอกสารทางบัญชีกว่า 20 รายการ

ฟรีแลนซ์
กตพล

- มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี กว่า 7 ปี กับสำนักงานบัญชีคุณภาพ - จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี เกียรตินิยมอันดับ 2

05/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน