รับพิสูจน์อักษรภาษาไทย

พิสูจน์อักษรภาษาไทย ตันฉบับนวนิยาย เรื่องสั้น แฟนฟิค รายงาน รีวิว หน้านำเสนองานในโปรแกรมต่าง ๆ แก้ไขคำผิด ตรวจทานวรรคตอน การตัดคำเมื่อสิ้นสุดบรรทัด ยึดหลักเกณฑ์การสะกดคำตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สามารถสอบถามรายละเอียดงานได้ค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิสูจน์อักษรภาษาไทย

  • 1. พูดคุย ตกลงรายละเอียดและขอบเขตงานทั้งหมด
  • 2. ทำงานพิสูจน์อักษรตามข้อตกลง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1. รายละเอียดงาน: พิสูจน์อักษรภาษาไทย แก้ไขคำผิด ตรวจทานวรรคตอน คำทับศัพท์ การตัดคำเมื่อสิ้นสุดบรรทัด ยึดหลักเกณฑ์ การสะกดคำตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2. ราคา: 5 บาท ต่อ 1 หน้ากระดาษ A4 ตั้งแต่หน้าที่ 101 คิดหน้าละ 3 บาท ต่อ 1 หน้า กระดาษ A4 ค่ะ 3. ประเภทไฟล์: pdf 4. ภาษา: รับเฉพาะภาษาไทย 5. ระยะเวลาทำงาน: 1 วัน ต่อ 50 หน้ากระดาษ A4 6. รูปแบบอักษร: TH Saraban, Angsana New ขนาด 16 pt

ฟรีแลนซ์
Thitipan

อดีตนักศึกษาประจำคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับพิสูจน์อักษรภาษาไทย แก้ไขคำผิด ตรวจทานวรรคตอน การตัดคำเมื่อสิ้นสุดบรรทัด พร้อมรับงานตลอดค่ะ ตั้งใจทำงาน ตรวจทานทุกบรรทัด ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด

04/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน