หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามโดยโปรแกรม SPSS

รับคีย์แบบสอบถามในโปรแกรม SPSS โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามโดยโปรแกรม SPSS

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดที่ต้องการจ้าง ตรวจสอบเนื้องานพิจารณางานเเบื้องต้น
  • 2. ประเมินราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

คีย์แบบสอบถามตามจำนวนชุดที่ลูกค้าต้องการ - แบบสอบถามจำนวน 4 หน้า ไม่เกิน 15 ข้อ รวมข้อมูลทั่วไปแล้ว 15 ชุด ราคา 300 บาท - หากมากกว่านั้นสามารถตกลงคุยรายละเอียดและราคากันได้อีกครั้ง * วันเวลากำหนดส่งอยู่ที่เนื้องาน และจำนวนชุด

ฟรีแลนซ์
ศุภสร

สวัสดีค่ะ ชื่อเคลียร์ เป็นนักศึกษา ป.ตรี พึ่งจบใหม่ช่วงโควิด จบสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์มา ตอนเรียนใช้พิมพ์งานบ่อยครั้ง อยู่กับคอมพิวเตอร์สม่ำเสมอ รับจ้างพิมพ์รายงาน โครงการและงานอื่นๆๆๆ ตามต้นฉบับที่ลูกค้าส่งมาให้ และหาข้อมูลเพิ่มเติม ราคาอยู่ที่จำนวนหน้าสามารถคุยได้

01/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน