รับงานแปลญี่ปุ่น⇔ไทย โดยทีมงานคนไทยและคนญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์กว่า 25 ปี

รับงานแปล งานเขียนญี่ปุ่น⇔ไทย ทุกชนิด ทุกรูปแบบ เช่น เอกสารทางกฎหมายเอกสารราชการ ข้อบังคับบริษัท การ์ตูน คลิปวิดีโอ เนื้อเพลงบทความ รายงานการประชุม ฯลฯ โดยคนไทยและคนญี่ปุ่นมืออาชีพที่มีประสบการณ์การแปล กว่า 25 ปี มั่นใจงานมีคุณภาพ ภาษาที่ถูกต้องสวยงามและเป็นธรรมชาติตามแบบฉบับคนญี่ปุ่น คุยง่าย เป็นกันเอง รับผิดชอบ ส่งงานตามกำหนด ประวัติทีมงาน 1. ทีมงานคนไทย : มีระดับภาษาญี่ปุ่น N2,N3 เป็นทนายความ ปัจจุบันทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นในแวดวงกฎหมายและธุรกิจ 2. ทีมงานคนญี่ปุ่น : - อยู่และเคยทำงานเป็นผู้บริหารบริษัทญี่ปุ่นในไทย กว่า 21 ปี - มีประสบการณ์ล่ามแปลไทย กว่า 25 ปี ในสถานีตำรวจจังหวัดไซตะมะ บริษัทญี่ปุ่นในไทย โรงพยาบาลเอกชนในไทย - มีประกาศนียบัตรเป็นล่ามศาลของไทย - มีประกาศนียบัตรเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่น ผลงานที่ผ่านมา 1. แปล Company Profile Work instruction ISO. Annual report ข้อบังคับบริษัท รายงานการประชุม เอกสาร Audit 2. แปลเอกสารทางกฎหมาย เอกสารราชการ เช่น สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาจ้าง สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส ใบหย่า ฯลฯ 3. แปล Email จดหมายทางธุรกิจ 4. แปล Website Blog ของบริษัทญี่ปุ่นชื่อดัง Facebook Youtube 5. แปลข้อมูลสินค้า สูตรอาหาร Catalog 6. แปลคลิปวิดีโอ เพลง การ์ตูน เกมส์ 7. และอื่น ๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงานแปลญี่ปุ่น⇔ไทย โดยทีมงานคนไทยและคนญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์กว่า 25 ปี

  • 1. พูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหา, รายละเอียดงาน, ส่งไฟล์เอกสาร / คลิปเสียง / คลิปวิดีโอได้ และระยะเวลาที่ต้องการงาน
  • 2. ฟรีแลนซ์ประเมินราคาและระยะเวลาการทำงาน
แพ็กเกจ
1.งานแปลเอกสารทั่วไป เอกสารไม่เป็นทางการ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แปลเอกสารทั่วไป เอกสารไม่เป็นทางการ เช่น แปลข้อมูลสินค้า สูตรอาหาร Catalog ข้อความสนทนา บทความ ข่าวสาร และอื่น ๆ หมายเหตุ : ก.ค่าบริการเริ่มต้นที่หน้าละ 250 บาท [ไม่เกิน 400 คำ/หน้า] ข.ค่าบริการขึ้นอยู่กับความยากง่าย และปริมาณของเนื้องาน ค.ลูกค้าสามารถแจ้งได้ว่าต้องการเอกสารเป็นไฟล์ Word Excel PDF PowerPoint [หากต้องการ PowerPoint คิดค่าบริการเพิ่มเติม เนื่องจากจะต้องมีการจัดหน้า เปลี่ยนตัวอักษรเพื่อความสวยงามค่ะ]

2.งานแปลเอกสารทางธุรกิจ แปลเวปไซต์
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แปลเอกสารทางธุรกิจ เช่น Company Profile Work instruction ISO. Annual report ข้อบังคับบริษัท รายงานการประชุม เอกสาร Audit จดหมายสมัครงาน resume แปลเวปไซต์ และอื่น ๆ หมายเหตุ : ก.ค่าบริการเริ่มต้นที่หน้าละ 300 บาท [ไม่เกิน 400 คำ/หน้า] ข.ค่าบริการขึ้นอยู่กับความยากง่าย และปริมาณของเนื้องาน ค.ลูกค้าสามารถแจ้งได้ว่าต้องการเอกสารเป็นไฟล์ Word Excel PDF PowerPoint [หากต้องการ PowerPoint คิดค่าบริการเพิ่มเติม เนื่องจากจะต้องมีการจัดหน้า เปลี่ยนตัวอักษรเพื่อความสวยงามค่ะ]

3.งานแปลเอกสารทางเทคนิคเฉพาะระดับผู้เชี่ยวชาญ, เอกสารราชการ, เอกสารทางกฎหมาย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แปลเอกสารทางเทคนิคเฉพาะระดับผู้เชี่ยวชาญ เช่น เอกสารราชการ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารเทคนิคเฉพาะทาง วีซ่า และอื่น ๆ หมายเหตุ : ก.ค่าบริการเริ่มต้นที่หน้าละ 400 บาท [ไม่เกิน 400 คำ/หน้า] ข.ค่าบริการขึ้นอยู่กับความยากง่าย และปริมาณของเนื้องาน ค.ลูกค้าสามารถแจ้งได้ว่าต้องการเอกสารเป็นไฟล์ Word Excel PDF PowerPoint [หากต้องการ PowerPoint คิดค่าบริการเพิ่มเติม เนื่องจากจะต้องมีการจัดหน้า เปลี่ยนตัวอักษรเพื่อความสวยงามค่ะ]

ฟรีแลนซ์
Kwanjai

มีใบอนุญาตว่าความและเป็นทนายความมาแล้วกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านสัญญาและเอกสารทางกฎหมาย ปัจจุบันร่วมงานกับทีมงานคนญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ล่ามแปลและด้านธุรกิจกว่า 25 ปี รับงานแปล งานล่าม งานที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษา / เรื่องทั่วไป สามารถปรึกษาเราได้ตลอดค่ะ

01/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
9 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน