รับปรึกษากฎหมาย ตรวจร่างสัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย และให้ความเห็นทางกฎหมาย [ไทย⇔ญี่ปุ่น]

ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ตรวจร่างสัญญาและจัดทำเอกสารทางกฎหมายต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น โดยมีทีมงานคนญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ล่ามแปลในหลากหลายธุรกิจกว่า 25 ปี ขอบเขตการให้บริการ 1.บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายต่าง ๆ ทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายญี่ปุ่น 2.บริการให้ความเห็นทางกฎหมาย ข้อได้เปรียบเสียเปรียบ และข้อควรระมัดระวังต่าง ๆ ที่ลูกค้าควรจะต้องรู้ 3.บริการตรวจร่างสัญญา และจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ทั้งภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น เช่น หนังสือมอบอำนาจ, สัญญากู้ยืมเงิน, สัญญาเช่า, สัญญาซื้อขาย, สัญญาทางธุรกิจ, สัญญาบริการ ฯลฯ 4. บริการล่ามแปลเอกสารทางกฎหมาย, เอกสารราชการ ฯลฯ (โดยทีมงานคนญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ล่ามแปล กว่า 25 ปี) ผลงานที่ผ่านมา 1. เป็นที่ปรึกษากฎหมาย ให้ความเห็นและช่วยเหลือทางกฎหมายให้กับบริษัทญี่ปุ่นในไทย 2. ร่างสัญญาทางธุรกิจ เช่น สัญญาหุ้นส่วน, สัญญารักษาความลับ ฯลฯ 3. ว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา ต่าง ๆ 4. และอื่น ๆ อีกมากมาย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับปรึกษากฎหมาย ตรวจร่างสัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย และให้ความเห็นทางกฎหมาย [ไทย⇔ญี่ปุ่น]

  • 1. ลูกค้าแจ้งข้อมูล รายละเอียดข้อเท็จจริง คำถามต่าง ๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน และส่งเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื่อความถูกต้องในการทำงานและเพื่อช่วยเหลือข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้อง (หากแจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง จะทำให้เกิดผลเสียหายแก่ลูกค้าได้) และระยะเวลาที่ต้องการงาน
  • 2. ฟรีแลนซ์ประเมินราคาและระยะเวลาการทำงาน
แพ็กเกจ
1.งานปรึกษากฎหมาย [ไทย-ญี่ปุ่น] [รายครั้ง]
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ให้คำปรึกษา และคำแนะนำการแก้ไขปัญหา คุยง่าย เป็นกันเองค่ะ 1.1 กฎหมายไทย เช่น ปรึกษาเรื่องกู้ยืมเงิน สัญญาเช่า สัญญาซื้อขาย จำนอง ละเมิด ประกันภัย เช็ค หมิ่นประมาท และอื่นๆ 1.2 กฎหมายญี่ปุ่น เช่น ปรึกษาเรื่องวีซ่าต่างๆ การขอมีถิ่นที่อยู่ จดทะเบียนสมรส การหย่า และอื่น ๆ หมายเหตุ : ก.ปรึกษากฎหมายไทย ค่าบริการเริ่มต้นที่ 500 บาท ข.ปรึกษากฎหมายญี่ปุ่น ค่าบริการเริ่มต้นที่ 900 บาท ค.ค่าบริการขึ้นอยู่กับความยากง่าย และปริมาณแต่ละเนื้องาน ง.ลูกค้าจะได้รับคำปรึกษาผ่านทางการพูดคุย, ทางแชท

2.งานให้ความเห็นทางกฎหมาย [ไทย-ญี่ปุ่น] [รายครั้ง]
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ให้ความเห็น คำแนะนำ ข้อได้เปรียบเสียเปรียบต่าง ๆ และความเห็นทางกฎหมายอย่างละเอียด ตามข้อเท็จจริงที่ลูกค้าแจ้งมา หมายเหตุ : ก.ตามกฎหมายไทย ค่าบริการเริ่มต้นที่ 500 บาท ข.ตามกฎหมายญี่ปุ่น ค่าบริการเริ่มต้นที่ 900 บาท ค.ค่าบริการขึ้นอยู่กับความยากง่าย และปริมาณแต่ละเนื้องาน ง.ลูกค้าจะได้รับความเห็นเป็นไฟล์เอกสาร [ลูกค้าสามารถแจ้งได้ว่าต้องการไฟล์ Word/PDF]

3.งานตรวจร่างสัญญา และจัดทำเอกสารทางกฎหมาย [ไทย-ญี่ปุ่น]
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

3.1งานตรวจ/ร่างสัญญา เช่น สัญญาเช่า สัญญาจ้าง สัญญารักษาความลับ สัญญาตัวแทน-นายหน้า สัญญาทางธุรกิจ และอื่น ๆ 3.2 จัดทำเอกสารทางกฎหมาย เช่น หนังสือมอบอำนาจ หนังสือทวงถาม [Notice] และอื่น ๆ หมายเหตุ : ก.ตามกฎหมายไทย ค่าบริการเริ่มต้นที่ 500 บาท ข.ตามกฎหมายญี่ปุ่น ค่าบริการเริ่มต้นที่ 900 บาท ค.ค่าบริการขึ้นอยู่กับความยากง่าย และปริมาณแต่ละเนื้องาน ง.ลูกค้าจะได้รับเอกสารเป็นไฟล์ PDF จ.[ถ้ามี] ลูกค้าสามารถแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในสัญญาได้

ฟรีแลนซ์
Kwanjai

มีใบอนุญาตว่าความและเป็นทนายความมาแล้วกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านสัญญาและเอกสารทางกฎหมาย ปัจจุบันร่วมงานกับทีมงานคนญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ล่ามแปลและด้านธุรกิจกว่า 25 ปี รับงานแปล งานล่าม งานที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษา / เรื่องทั่วไป สามารถปรึกษาเราได้ตลอดค่ะ

01/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
9 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน