รับพิมพ์งาน ทำรายงาน เกี่ยวกับการศึกษา

สวัสดีค่ะ เป็นนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ถนัดเกี่ยวกับการพิมพ์รายงาน การจัดทำรายงาน เกี่ยวกับการศึกษา - พิมพ์งานทั่วไป ภาษาไทย - อังกฤษ Microsoft Word, Microsoft Excel - คีย์ข้อมูลทั่วไป - แปลงไฟล์เอกสาร pdf เป็น word หรืออื่นๆ - ทำรายงาน หาข้อมูลทำรายงาน จัดรูปเล่มตามรูปแบบที่ต้องการ ทุกงานทำด้วยใจรัก และมีความละเอียด ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน ทำรายงาน เกี่ยวกับการศึกษา

  • 1. สอบถามข้อมูลและรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ
  • 2. กำหนดราคาจัดทำใบเสนอราคา และวันที่ดำเนินการจัดทำงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งาน Microsoft Word จำนวน 10 หน้าขึ้นไป เริ่มต้น 250 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน นามสกุลไฟล์ที่ได้รับ .doxc, pdf, xlxs เป็นต้น จำนวนการแก้ไขได้ไม่จำกัด จนกว่างานจะเสร็จสมบูรณ์ - พิมพ์งาน ค้นหาข้อมูล จัดทำรูปเล่มรายงาน - ใส่ภาพ ตาราง chart SmartArt สมการทางคณิตศาสตร์ สัญลักษณ์ - แปลงไฟล์ pdf เป็น .docx ระยะเวลาจัดทำ 1-2 วัน งานด่วนแจ้งได้ค่ะ

ฟรีแลนซ์
นิตติยา

เป็นนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ถนัดออกแบบสื่อทางด้านการศึกษา ออกแบบ Portfolio, Resume, Power Point, หน้าปกรายงานต่าง ๆ ทำงานด้านเอกสาร พิมพ์งาน สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

09/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
37 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน