แปลวุฒิการศึกษาสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ

แปลวุฒิการศึกษาทุกระดับตามเเบบที่กงสุลกำหนด เพื่อสำหรับใช้ในการขอนิติกรณ์รับรอง เพื่อนำไปศีกษาต่อหรือใช้เอกสารในต่างประเทศ งานที่ให้จะเป็นไฟล์อิเลคทรอนิกส์เท่านั้น ไม่มีการรวมค่าดำเนินการต่อกงสุลหรือรับส่งทางไปรษณีย์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลวุฒิการศึกษาสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ

  • 1. ตรวจไฟล์งานจากสำเนาต้นฉบับ เพื่อประเมินความซับซ้อนในการแปลเเละระยะเวลา
  • 2. ดำเนินการแปลเเละตรวจความถูกต้องของภาษา รวมถึงศัพท์เฉพาะ
แพ็กเกจ
แปลหน้าเดียว
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไฟล์ A4 ลงเป็นไฟล์ PDF 1 หน้า รวมเเก้ไข 1 ครั้ง

แปลหน้าเดียวไม่เกิน 4 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์ A4 ลงเป็นไฟล์ PDF รวมเเก้ไข 1 ครั้ง

แปลไม่เกิน 4 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์ A4 ลงเป็นไฟล์ Word สามารถเเก้เองได้

ฟรีแลนซ์
Kittisuda

ทำงาน 10 ปี ในสำนักงานกฎหมายอเมริกัน นิติศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เชี่ยวชาญกฎหมายธุรกิจ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายแรงงาน และเป็นที่ปรึกษาแรงงานได้รับใบอนุญาต ชำนาญในการร่างสัญญา แปลสัญญา (ไทย-อังกฤษ) และการตรวจพิสูจน์อักษรรวมถึงเอกสารต่างๆ

01/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน