ออกแบบวิเคราะห์โครงสร้าง + รายการคำนวณ โครงสร้าง + จัดทำ BOQ สำหรับยื่นกู้ธนาคาร

-รับออกแบบวิเคราะห์โครงสร้าง พร้อมจัดทำรายการคำนวณและลงลายมือชื่อรับรอง -เขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง -จัดทำ BOQ (ปร.4 ปร.4ก ปร.5)สำหรับยื่นกู้ธนาคาร หรือเพื่อควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง ทำงานโดยวิศวกรโยธา มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิศวกรรมโยธา ***ไม่ใช่เป็นนายหน้ารับงานแล้วส่งต่อ ทำงานด้วยตัวเองทุกงาน***

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบวิเคราะห์โครงสร้าง + รายการคำนวณ โครงสร้าง + จัดทำ BOQ สำหรับยื่นกู้ธนาคาร

  • 1. รับแบบงานสถาปัตย์จากสถาปนิก รับฟังขอบเขตงานเบื้องต้น และประเภทของโครงสร้างจากผู้ว่าจ้าง
  • 2. จัดวางแนวคาน,เสา,พื้น และตรวจสอบว่าขัดแย้งกับแบบสถาปัตย์หรือไม่ อย่างไร
แพ็กเกจ
งานออกแบบโครงสร้างพร้อมจัดทำรายการคำนวณ
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

งานออกแบบโครงสร้าง เขียนแบบโครงสร้าง ทำรายการคำนวณพร้อมรับรองแบบก่อสร้าง -พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 120 ตร.ม. และไม่เกิน 1 ชั้น ราคา 2,400 บาท -พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 120-250 ตร.ม. ราคา 3,000 บาท -พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 251-350 ตร.ม. ราคา 6,000 บาท -พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 351-600 ตร.ม. ราคา 8,000 บาท -พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 601 ตร.ม. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1,000 ตร.ม.ไปคิดราคาเหมารวม 10,000 บาท ลูกค้าจะได้รับ -รายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง -แบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง (DWG)

งานประมาณราคา (จัดทำ BOQ) ตามแบบงานราชการ (ปร.4 ปร.4ก. ปร.5)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งานถอดแบบ ประมาณราคา และจัดทำBOQ -ในพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 120-300 ตร.ม. คิดค่าใช้จ่าย 2,500 บาท -ในพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 301-400 ตร.ม. คิดค่าใช้จ่าย 3,500 บาท -ในพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 401-500 ตร.ม. คิดค่าใช้จ่าย 5,000 บาท -ในพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 501 ตร.ม. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1,000 ตร.ม.คิดค่าใช้จ่ายเหมารวม 7,500 บาท ลูกค้าจะได้รับ -BOQ (Excel) พร้อม BACKUP SHEET -BOQ (PDF) + ใบสรุปงานตามแบบงานราชการ (ปร.4 ปร.4ก. ปร.5)

ฟรีแลนซ์
กิตติพงศ์

มีความชำนาญด้านการออกแบบวิเคราะห์โครงสร้าง ทำด้วยตัวเองทุกงาน ไม่ใช่นายหน้า เน้นย้ำ 3 ข้อ 1.ถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิศวกรรม 2.ประหยัดต้นทุน 3.ส่งงานทันเวลาและมีคุณภาพ การศึกษา ปริญาตรี วิศวกรรมโยธาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปริญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

12/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน