รับเขียนแบบก่อสร้าง และแบบขออนุญาติเพื่อการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม

- Plan 2D เริ่มต้นที่ 300-2500 (ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของงาน) - Section Detail เริ่มต้นที่ 500-2500 (ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของงาน) - Detail 3D เริ่มต้นที่ 1000-3000 (ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของงาน) - ลูกค้าสามารถปรับแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ File Dwg. ,PDF. งานที่ทำด้วยโปรแกรม Sketch up จะได้รับ รูป Jpg. จำนวน 6 รูป

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนแบบก่อสร้าง และแบบขออนุญาติเพื่อการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม

  • 1. ลูกค้าส่งแบบตัวอย่าง หรือสเก็ตแปลนให้ผู้รับจ้างประเมินราคาจัดจ้าง
  • 2. ตกลงรับงาน และคุยรายละเอียดต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

แบบก่อสร้างหรือแบบขออนุญาติ เช่น แปลน รูปด้าน รูปตัด แบบขยาย และอื่นๆ ตามความต้องการขอลูกค้า (ไฟล์.CAD หรือ ไฟล์.PDF ตามความต้องการของลูกค้า)

ฟรีแลนซ์
กฤติน

กระผมนายฤติน เรืองยิ่งยศ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถออกแบบ เขียนแบบ ทำภาพ3D งานสถาปัตยกรรม และมีความชำนาญในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมต่างๆ ตามความต้องการของผู้จ้าง โดยจะดูแลตั้งแต่การออกแบบ การดำเนินงาน และไปจนถึงการควบคุมงาน

07/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
8 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน