ออกแบบงานสถาปัตยกรรม ภายนอกและภายใน 3D PERSPECTIVE & 3D MODEL

- ออกแบบงานสถาปัตยกรรมทั้งภายนอกและภายใน (บ้านพักอาศัย,ร้านอาหาร,ร้านกาแฟ,และอื่นๆ) - ออกแบบภาพรวมและคุมโทนของงาน (Mood & Tone) - ออกแบบวางแผนผังพื้นที่การใช้งาน (Planning) - ทำภาพทัศนียภาพของงานสถาปัตยกรรม (Perspective) - ทำ 3D Model - เขียนแบบก่อสร้าง ******สิ่งที่ลูกค้าต้องมีในการทำภาพ Perspective ****** - ภาพ Reference,Mood,Tone,Concept ที่ลูกค้าต้องการ - ไฟล์ Model 3D เช่น SketchUp (ไฟล์สมบูรณ์) *ในกรณีลูกค้าไม่มีไฟล์ Model 3D จะมีค่าใช้จ่ายในการทำ Model 3D และเพิ่มระยะเวลาการทำงานออกไปตามความเหมาะสม ******สิ่งที่ลูกค้าต้องมีในการทำ Model 3D****** -แบบงานสถาปัตยกรรม หรือไฟล์ AutoCad ที่สมบูรณ์ (แปลน,รูปด้าน,รูปตัด,ขนาดและระยะที่ชัดเจน) -ภาพ Reference,Mood,tone * การคิดราคาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบงานสถาปัตยกรรม ภายนอกและภายใน 3D PERSPECTIVE & 3D MODEL

  • 1. รับ Brief รายละเอียดของงาน ขอบเขตงาน ประเภทงาน ที่ลูกค้าต้องการ
  • 2. แจกแจงข้อมูลงาน ไฟล์งาน ภาพอ้างอิง ที่เกี่ยวข้องที่มาจากลูกค้า
แพ็กเกจ
3D Perspective
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. ภาพ 3D ออกแบบตกแต่งงานสถาปัตยกรรมภายนอก (Exterior Perspective) เริ่มต้นที่ 3,000 บาท กรณีต้องการงานภูมิทัศน์ (Landscape) แบบละเอียดเพิ่ม 1,000-1,500 บาท 2.ภาพ 3D ออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Perspective) เริ่มต้นที่ 3,000 บาท ราคาขึ้นอยู่กับรูปแบบและความเหมาะสมของงาน **สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ File jpg.หรือpng.(จำนวนไฟล์ขึ้นอยู่กับการตกลงงาน)**

Design
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1.ออกแบบงานสถาปัตยกรรม(บ้าน,ร้านอาหาร,ร้านกาแฟ,และอื่นๆ) เริ่มต้นที่ 3.5% ของค่าก่อสร้าง ควบคุมงานออกแบบและงานเขียนแบบก่อสร้าง (ราคาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของงาน) และตรวจไซต์งาน 2-3 ครั้ง **สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1.ภาพPerspctiveตามผลงานการออกแบบให้ลูกค้า 2.แบบก่อสร้าง 3.การตรวจไซต์งาน 2-3 ครั้ง**

3D Perspective
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1.3D Model รับจัดทำโมเดล 3 มิติ ตามความต้องการของลูกค้า เริ่มต้นที่ 1,000 บาท (ราคาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของงาน) 2.Rendering อย่างเดียว(ในกรณีที่มี ไฟล์3Dมา) คิดภาพละ 1,000 บาท (หากต้องการมากกว่า 5 ภาพคิดภาพละ 750 บาท) **สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1.ไฟล์ jpg.หรือpng. (ตามที่ลูกค้าต้องการ) 2.ไฟล์3d model (.skp,3ds ตามความต้องการของลูกค้า)**

ฟรีแลนซ์
กฤติน

กระผมนายฤติน เรืองยิ่งยศ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถออกแบบ เขียนแบบ ทำภาพ3D งานสถาปัตยกรรม และมีความชำนาญในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมต่างๆ ตามความต้องการของผู้จ้าง โดยจะดูแลตั้งแต่การออกแบบ การดำเนินงาน และไปจนถึงการควบคุมงาน

07/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน