milestone

รับทำบัญชีปิดงบการเงิน

ทำบัญชีปิดงบการเงินรายเดือนและรายปี ทำภาษีและแบบภาษี ภ.พ.30 ภ.ง.ด.1,3,53 บริการยื่นงบการเงินเเละชำระภาษีผ่านระบบ e-filing **ราคาค่าปิดงบยังไม่รวมค่าสอบบัญชี** **ค่าสอบบัญชีพิจารณาจากรายได้ของกิจการ**

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชีปิดงบการเงิน

  • 1. รับเอกสารใบกำกับภาษี,ใบสำคัญรับ-จ่าย,หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ทุกวันที่ 1 ของเดือน
  • 2. จัดทำภาษีเงินได้และสรุปยอดเเจ้งลูกค้าภายในวันที่ 3 ของเดือน
แพ็กเกจ
บริการทำบัญชีรายเดือน (กิจการขนาดเล็ก-ขนาดกลาง)
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1.งบการเงินรายเดือน 2.ยื่นแบบและชำระภาษี(ค่าชำระภาษีลูกค้าต้องโอนชำระก่อนวันครบกำหนดจะไม่รวมกับค่าบริการของFreelance)

งบการเงินรายปี (กิจการขนาดเล็ก - ขนาดกลาง)
ระยะเวลาในการทำงาน 29 วัน

งบการเงินประจำรอบบัญชี แบบ บอจ.5, ลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมประจำปี จัดหาผู้สอบงบการเงินคุณภาพ(ค่าบริการต่างหาก) ยื่นงบการเงินและแบบ ภ.ง.ด.50 ผ่านระบบ e-filing (ราคาโดยประมาณไม่รวมค่าสอบบัญชี)

งบเปล่าและงบย้อนหลัง
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

งบการเงินประจำรอบบัญชีปัจจุบัน หรืองบย้อนหลังตามที่ลูกค้าแจ้ง จัดหาผู้สอบงบการเงินคุณภาพ(ค่าบริการสอบบัญชีต่างหาก) ยื่นงบการเงินและแบบ ภ.ง.ด.50 ผ่านระบบ e-filing กรณียื่นงบย้อนหลังลูกค้าต้องเสียค่าปรับเองไม่รวม กับค่าบริการของFreelance (ราคาโดยประมาณไม่รวมค่าสอบบัญชี)

ฟรีแลนซ์
กันตพงศ์

รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน รวมทั้งการยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด.3,53 และ ภ.พ.30 ผ่านทางInternet จากทักษะและประสบการณ์ในการร่วมงาน กับสำนักงานบัญชี

06/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน