ออกแบบ UI/UX สำหรับ Mobile Application

ออกแบบหน้าจอ app ด้วย Adobe XD งานออกแบบรวมถึงขั้นตอนการทำงานแต่ละหน้าของ app จากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่ง เพื่อให้นักพัฒนา app มองเห็นภาพการทำงานได้ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง ลดความผิดพลาดในการสื่อสารลง เน้นออกแบบหน้าจอให้ user ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน แต่มีความสวยงามน่าใช้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบ UI/UX สำหรับ Mobile Application

  • 1. สอบถามรายละเอียดงานจากผู้ว่าจ้าง
  • 2. ออกแบบ Theme ให้ลูกค้าเลือก 2 แบบ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- Work flow ของ app ทั้งหมด - Artworks (Resource) ทั้งหมดที่ต้องนำไปใช้ในการผลิต App ดูตัวอย่างงานออกแบบได้ที่: https://www.youtube.com/playlist?list=PLiVN4lptqIHqux9C1ep0jm6pbgrEs64X- https://www.youtube.com/playlist?list=PLiVN4lptqIHqqvr4W13ARNU-9Q3EIzLgH

ฟรีแลนซ์
Kittichon

Programmer, Windows Application, Web Designer, UI/UX Designer, and Mobile App developer. Website samples: http://www.star-maths.com https://thaifoodcyber.wixsite.com/mainpage/situation

08/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน