วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ

- วิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าและธุรกิจ เพื่อค้นหา insight เพื่อนำไปออกแบบกลยุทธ์ สร้างการตัดสินใจแบบ Data-driven - อธิบายกระบวนการทำงานแบบเข้าใจง่าย ทำให้เจ้าของธุรกิจเข้าใจอย่างชัดเจนว่า เหตุผลในการตัดสินใจแต่ละขั้นตอนคืออะไร ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละอย่างมี output ออกมาเป็นอะไร และสามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจได้อย่างไร - นำผลการวิเคราะห์ไปสร้าง Visualization หรือ Dashboard เพื่อนำเสนอ และมองภาพรวมได้ง่าย - สามารถให้ไฟล์การวิเคราะห์ข้อมูลได้ในรูปแบบ excel หรือ .ipynb (python) พร้อมอธิบายโค้ด และ weight ของตัวโมเดล (.h5) ได้ - สามารถมาพูดคุยสอบถามก่อนได้ครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ

  • 1. คุยรายละเอียดงาน
  • 2. วิเคราะห์ความยากง่ายของงาน ระยะเวลาในการทำงานเพื่อประเมิณราคา
แพ็กเกจ
โมเดล machine learning แบบใช้งานง่าย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์ excel หรือ ไฟล์ .ipynb ที่เขียนโมเดล machine learning ไว้ พร้อมอธิบายกระบวนการทำงานของโมเดลอย่างละเอียด โดยโมเดลมีโครงสร้าง machine learning ที่เหมือนกัน แต่ไฟล์ excel จะใช้งานง่ายกว่าสำหรับคนที่ไม่เป็น developer

Consult
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

นำ Data ที่ได้รับ มาสร้างเป็น"การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล" หรือ Data-driven decision making โดยจะใช้เครื่องมือดังนี้ - MS office (excel, powerpoint) - BI tools (google data analytics, powerBI, tablue) - Data science tools (Machine learning, Deep learning) - Data analytic tools (Statistic, clustering model) และนำเสนอผลการวิเคราะห์ data อย่างเข้าใจง่าย และใช้งานได้จริง

ฟรีแลนซ์
กิติชาติ

เพชรครับ จบปริญญาตรีบริหารจากเทคโนลาดกระบัง ปัจจุบันเรียนปริญญาโท Data Science อยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผมสามารถวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ตลาด สร้างโมเดล Machine learning, Deep learning จัดทำ Visualization เพื่อช่วยเป็นข้อมูลในการวางกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพได้ครับ

06/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน