สุวรรณทนาค นามมงคลเสริมชะตา รับบริการตั้งชื่อ-นามสกุล 5 ศาสตร์ โดยญานบรมครูฯ

รับบริการตั้งชื่อ-นามสกุล 5 ศาสตร์ ตามหลักทักษาปกรณ์ เลขศาสตร์ อายตนะ6 รหัสชีวิต และพลังเงาสะท้อน (พลังดาวพระเคราะห์) เหมาะสำหรับผู้ที่ศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพนับถือ และต้องการเชื่อมโยงบุญสัมพันธ์ เพิ่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ผ่านการใช้ชื่อและนามสกุลมงคลที่ได้รับ ชื่อและนามสกุลมงคลที่ท่านได้รับ จะผ่านการตรวจสอบจากญาณบรมครูฯ ว่าจะต้องส่งเสริมดวงชะตา และส่งผลดีต่อตัวท่านมากที่สุดจริง (ชื่อหรือนามสกุลใหม่ จะส่งผลดีมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับเลขศาสตร์และพลังเงาสะท้อนของชื่อ และ/หรือ นามสกุลเดิมนั้นต้องดีด้วย)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สุวรรณทนาค นามมงคลเสริมชะตา รับบริการตั้งชื่อ-นามสกุล 5 ศาสตร์ โดยญานบรมครูฯ

  • 1. ลูกค้าแจ้งแพ็กเกจที่ประสงค์รับบริการ ผ่านทางช่องทางของบริษัท fastwork
  • 2. ลูกค้ารับใบเสนอราคา และโอนชำระเงินค่าบูชาครู ผ่านระบบของ Fastwork เท่านั้น
แพ็กเกจ
<< แพ็กเกจ A >> บริการตั้งชื่อมงคลเสริมชะตา 5 ศาสตร์
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- วิเคราะห์ชื่อ-สกุลปัจจุบันให้ - ได้รับชื่อใหม่ที่ตั้งตามหลักทักษาปกรณ์ เลขศาสตร์ อายตนะ6 รหัสชีวิต และพลังเงาสะท้อน (พลังดาวพระเคราะห์) จำนวน 2-3 ชื่อ - คัดเลือกชื่อ และ/หรือ นามสกุลที่ตั้งใหม่ที่ส่งเสริมดวงชะตา และส่งผลดีต่อตัวท่านมากที่สุดด้วยญาณบรมครูฯ จำนวน 1 ชื่อ หมายเหตุ :- - ชื่อที่ตั้งใหม่ จะส่งผลดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับเลขศาสตร์และพลังเงาสะท้อนของนามสกุลเดิมนั้นต้องดีด้วย

<< แพ็กเกจ B >> บริการตั้งนามสกุลมงคลเสริมชะตา
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

- วิเคราะห์ชื่อ-สกุลปัจจุบันให้ - ได้รับนามสกุลใหม่ ที่มีความหมายมงคล ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ6 รหัสชีวิต และพลังเงาสะท้อน (พลังดาวพระเคราะห์) ที่ผ่านการคัดเลือกว่า ส่งเสริมดวงชะตา และส่งผลดีต่อตัวท่านมากที่สุดด้วยญาณบรมครูฯ จำนวน 1 นามสกุล หมายเหตุ :- 1. นามสกุลที่ได้รับ จะมีความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุ้มครองกายสังขาร เพื่อสามารถเชื่อมโยงในความเป็นศิริมงคลแก่ตัวท่าน 2. นามสกุลใหม่ จะส่งผลดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับเลขศาสตร์และพลังเงาสะท้อนของชื่อเดิมนั้นต้องดีด้วย

<< แพ็กเกจ C >> บริการตั้งชื่อพร้อมนามสกุลมงคลเสริมชะตา
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- วิเคราะห์ชื่อ-สกุลปัจจุบันให้ - ได้รับชื่อใหม่ที่ตั้งตามหลักมงคล 5 ศาสตร์ จำนวน 2-3 ชื่อ - ได้รับนามสกุลใหม่ ที่มีความหมายมงคล ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ6 รหัสชีวิต และพลังเงาสะท้อน (พลังดาวพระเคราะห์) ที่ผ่านการคัดเลือกด้วยญาณบรมครูฯ จำนวน 1 นามสกุล หมายเหตุ :- - เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นต้นตระกูลของครอบครัวตนเอง - นามสกุลที่ได้รับ จะมีความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุ้มครองกายสังขาร เพื่อสามารถเชื่อมโยงในความเป็นศิริมงคลแก่ตัวท่าน คู่ครองและบุตรหลาน

ฟรีแลนซ์
อาจารย์หนุยกิตติศักดิ์

ให้บริการตรวจดูดวงชะตาผ่านกราฟชีวิต ด้านการเรียน การงาน การเงิน คู่ครอง ความรัก สุขภาพ อุบัติเหตุ เลขมงคล-เลขเสียในเบอร์โทรศัพท์ ตั้งชื่อ-นามสกุลมงคล ปรับแก้ฮวงจุ้ยที่พักอาศัย สื่อสัมผัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เสริมดวงชะตา คุ้มครองกายสังขาร ดูวิญญาณติดตาม ล้างอาถรรพณ์ แก้คุณไสยพร้อมแนะนำแนวทางแก้ไข

12/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
32 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน