แปลเอกสาร บทความ ญี่ปุ่น-ไทย ไทย-ญี่ปุ่น

รับแปลบทความ เอกสาร จากไทยเป็นญี่ปุ่น หรือญี่ปุ่นเป็นไทย จะเป็นนิยาย หรือการ์ตูนก็สามารถ หากรับเงินแล้วก็จะทำให้จนเสร็จ ไม่เบี๊ยวงานและส่งงานภายในเวลาที่กำหนดไว้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลเอกสาร บทความ ญี่ปุ่น-ไทย ไทย-ญี่ปุ่น

  • 1. ตรวจดูเอกสาร/บทความที่ต้องการแปล
  • 2. พูดคุยถึงค่าใช้จ่ายในการแปล/กำหนดเวลาส่งผลงาน
แพ็กเกจ
แปลต่อแผ่น/หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

บริการแปลญี่ปุ่น-ไทย ไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นไฟล์ PDF. จำนวน1หน้าของต้นฉบับ และสามารถรับข้อมูลหรือพูดคุยต่อลองได้กับผู้แปลได้ดังนี้ -ราคาสามารถมีการต่อลองพูดคุยกับผู้แปลได้ -หากงานที่ได้รับมีข้อบกพร่องหรือสำนวนไม่สระสลวยตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการสามารถบอกผู้แปลได้ -หากมีปัญหาใดๆที่ส่งผลให้การแปล จนเกิดความล่าช้าจะมีการแจ้งบอกก่อนล่วงหน้าก่อนเสมอ

แปล10แผ่น/หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

บริการแปลญี่ปุ่น-ไทย ไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นไฟล์ PDF. จำนวน10หน้าของต้นฉบับ และสามารถรับข้อมูลหรือพูดคุยต่อลองได้กับผู้แปลได้ดังนี้ -ราคาสามารถมีการต่อลองพูดคุยกับผู้แปลได้ -หากงานที่ได้รับมีข้อบกพร่องหรือสำนวนไม่สระสลวยตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการสามารถบอกผู้แปลได้ -หากมีปัญหาใดๆที่ส่งผลให้การแปล จนเกิดความล่าช้าจะมีการแจ้งบอกก่อนล่วงหน้าก่อนเสมอ

ฟรีแลนซ์
Tanawat

แปลไทย แปลญี่ปุ่น จะเอกสาร หรือฝั่งซับ ก็ทำได้ หากสนใจก็ลองดูทำออกมาไม่ดีก็ปรับได้แก้ได้

06/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน