Digital paint portrait

( 디지털 페인트 ) รับวาดภาพเหมือน ภาพPortrait ไม่มีฉากหลัง วาดบนProcreate แก้ไขฟรี2ครั้ง ภาพครึ่งตัว เต็มตัว ภาพเดี่ยว ภาพกลุ่ม รับหมดค่ะ Fan Art ศิลปินก็รับค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Digital paint portrait

  • 1. ส่งรูปภาพต้นฉบับที่ชัดเจน
  • 2. กำหนดรูปแบบ (ขนาด,แนวตั้ง,แนวนอน,ครั่งตัว,เต็มตัว...)
แพ็กเกจ
ภาพ Portrait ไม่มีพื้นหลัง A4
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ภาพ portrait ครึ่งตัว, เต็มตัว ไม่มีพื้นหลัง สามารถแก้งานได้2ครั้ง ขนาดA4

ภาพ Portrait มีพื้นหลัง A4
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ภาพ portrait ครึ่งตัว, เต็มตัว มีพื้นหลัง สามารถแก้งานได้2ครั้ง ขนาดA4

Fan Art ไม่มีพื้นหลัง มีพื้นหลัง A4
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ภาพ Fan Art ครึ่งตัว, เต็มตัว ไม่มีพื้นหลัง มีพื้นหลัง สามารถแก้งานได้2ครั้ง ขนาดA4

ฟรีแลนซ์
Kunlanut

1.ทำงานไว 2.แก้งานได้2ครั้ง 3.สามารถเสนอราคาได้

09/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน