ออกแบบแบนเนอร์โฆษณาบน Social Media

รูปแบบงานที่รับ - Cover, Banner โฆษณาต่าง ๆ สำหรับลงบนสื่อ Social Media ต่าง ๆ เช่น Facebook, Instagram, Line, etc. - Poster, Brochure ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ - CI Template เช่น นามบัตร, Review Template เป็นต้น รายละเอียดและขอบเขตของงาน 1. แจ้ง Format และ Platform ของงาน 2. แจ้งขนาดของงานออกแบบที่ต้องการ 3. แจ้งรายละเอียดของงาน โทนสี หรือตัวอย่างงานที่ต้องการ 4. ลูกค้าส่งไฟล์ Logo (นามสกุล .png, .ai, .psd เท่านั้น) 5. ลูกค้าส่งไฟล์ Materials ที่จำเป็น เช่น ข้อความ, ภาพสินค้า, นางแบบ, Corporate Identity(ถ้ามี) เป็นต้น วิธีการส่งงาน - ลูกค้าจะได้รับไฟล์งานสมบูรณ์นามสกุล .jpg หรือ .png หากต้องการไฟล์ต้นฉบับ (.ai) จะต้องชำระเงินเพิ่ม 100 บาทต่อไฟล์ - การส่งตัวอย่างงานให้ลูกค้าตรวจสอบจะมีการใส่ลายน้ำทุกครั้ง - การส่งงานสมบูรณ์จะดำเนินการผ่านระบบ Fastwork เท่านั้น หากลูกค้าต้องการให้ส่งงานผ่านช่องทางอื่น ทางเราจะดำเนินการหลังจากกดยอมรับในระบบแล้วเท่านั้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบแบนเนอร์โฆษณาบน Social Media

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดของงานให้ครบถ้วนและชัดเจน
  • 2. เมื่อแจ้งรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะประเมินและแจ้งระยะเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
แพ็คเริ่มต้น 1 ชิ้น
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ออกแบบแบนเนอร์โฆษณาจำนวน 1 ชิ้น - ลูกค้าจะได้รับไฟล์งานสมบูรณ์นามสกุล .jpg หรือ .png หากต้องการไฟล์ต้นฉบับ .ai หรือ .psd จะต้องชำระเงินเพิ่ม 100 บาทต่อไฟล์ - ลูกค้าสามารถแก้ไขชิ้นงานได้ 3 ครั้ง/ชิ้น - ระยะเวลาทำงาน 1-3 วัน

แพ็คสุดคุ้ม 5 ชิ้น เหลือ 650 บาท/ชิ้น
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- ออกแบบแบนเนอร์โฆษณาจำนวน 5 ชิ้น เหลือเพียงชิ้นละ 650 บาท จากปกติชิ้นละ 700 บาท - ลูกค้าจะได้รับไฟล์งานสมบูรณ์นามสกุล .jpg หรือ .png หากต้องการไฟล์ต้นฉบับ .ai หรือ .psd จะต้องชำระเงินเพิ่ม 100 บาทต่อไฟล์ - ลูกค้าสามารถแก้ไขชิ้นงานได้ 3 ครั้ง/ชิ้น - ระยะเวลาทำงาน 5-7 วัน

แพ็คคุ้มสุดๆ 20 ชิ้น ลดทันที 14%
ระยะเวลาในการทำงาน 12 วัน

- ออกแบบแบนเนอร์โฆษณาจำนวน 20 ชิ้น - ลูกค้าจะได้รับไฟล์งานสมบูรณ์นามสกุล .jpg หรือ .png หากต้องการไฟล์ต้นฉบับ .ai หรือ .psd จะต้องชำระเงินเพิ่ม 100 บาทต่อไฟล์ - ลูกค้าสามารถแก้ไขชิ้นงานได้ 3 ครั้ง/ชิ้น - ระยะเวลาทำงาน 10-12 วัน

ฟรีแลนซ์
Theeraporn

Graphic Design Freelance | มีประสบการณ์ด้านการออกแบบแบนเนอร์โฆษณาและการทำอินโฟกราฟฟิก

12/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน