สอนบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะสำหรับประกอบอาชีพ

คุณเตเต้ วิทยากรด้านการสื่อสาร รับการสอนพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking) และบุคลิกภาพ (Personality) แบบ Exclusive ! สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะการสื่อสาร เพื่อประกอบอาชีพ พิธีกร นักแสดง เน็ตไอดอล พนักงานขาย พรีเซ็นเตอร์ ครู-อาจารย์ ติวเตอร์ ฯลฯ หรือ ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารฯ อาทิ การพูดหน้าฝูงชน การพรีเซ็นต์งานหน้าห้อง การขาย การสอน เป็นต้น สามารถต่อยอดได้ถึงการแนะนำการแต่งตัว แต่งหน้า ทำผม เพื่อเสริมบุคลิกภาพในอาชีพการงาน รูปแบบการปรึกษาและการสอน - เป็นการปรึกษาแบบตัวต่อตัวแบบเห็นหน้าผ่านสื่อ อาทิ การ Video Call ผ่าน โปรแกรม Zoom / Line - ทำความเข้าใจปัญหาด้านการสื่อสาร บุคลิกภาพ เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างตรงประเด็น - การสอนแบบ Active Learning ประกอบไปด้วยทฤษฎี แบบฝึกหัด และการประเมินตนเอง พิเศษ ในช่วงสถานการณ์โควิด อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ รับปรึกษารายชั่วโมง เริ่มต้นที่ 800 บาท /ชั่วโมง (จากปกติ 2,000 บาท/ ชั่วโมง) เริ่มต้น 1.30 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังรับเป็นวิทยากรด้านการสื่อสารนอกสถานที่เกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารในองค์กร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สอนบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะสำหรับประกอบอาชีพ

  • 1. ผู้เรียนแจ้งปัญหาของผู้เรียน หรือ หัวข้อที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการสื่อสาร
  • 2. ผู้สอนส่ง คอร์สเอ้าท์ไลน์ และแบบฝึกหัดก่อนเรียน รวมถึงแจ้งนัดวัน เวลา และค่าใช้จ่าย
แพ็กเกจ
พูดอย่างไร..ให้ได้ดั่งเป้าหมาย (Public Speaking)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- คุยปรึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานการพูด ปัญหาการออกเสียง ปัญหาการเรียบเรียงสาร ปัญหาของผู้พูด - กล่าวบริบทที่ผู้เรียนต้องการนำการพูดในที่สาธารณะไปต่อยอดในชีวิตจริง - สอนเรื่องการพูดในรูปแบบต่างๆ เน้นการพูดในบริบทที่ผู้เรียนต้องการต่อยอด - เรียนรู้ผ่านการฝึก (Learning by Doing) เพื่อดำเนินไปถึงจุดมุ่งหมายของผู้เรียน - ตอบทุกข้อสงสัยและประเมินผู้เรียนเพื่อต่อยอดไปสู่ระดับที่สูงกว่า - Q&A หมายเหตุ เรียนตัวต่อตัวผ่านสื่อฯ ระยะเวลาในการเรียนรู้ เริ่มต้นที่ 1 ชั่วโมง 30 นาทีเป็นต้นไป ไม่เกิน 2 ชั่วโมง

สื่อสารอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ (Public Speaking & Personality)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- คุยปรึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานการพูด บุคลิกภาพ และบริบทการสื่อสาร - กล่าวบริบทที่ผู้เรียนต้องการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตนเองไปต่อยอดในชีวิตจริง - สอนเรื่องการสื่อสารทั้งวัจนภาษา (การพูด) และอวัจนภาษา เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน - เรียนรู้ผ่านการฝึก (Learning by Doing) เพื่อดำเนินไปถึงจุดมุ่งหมายของผู้เรียน - ตอบทุกข้อสงสัยและประเมินผู้เรียนเพื่อต่อยอดไปสู่ระดับที่สูงกว่า - Q&A หมายเหตุ เรียนต่อตัวต่อผ่านสื่อฯ ระยะเวลาในการเรียนรู้ เริ่มต้นที่ 1 ชั่วโมง 30 นาทีเป็นต้นไป ไม่เกิน 2 ชั่วโมง

Workshop เพิ่มทักษะการสื่อสารในองค์กร
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

คอร์สเพิ่มทักษะการสื่อสารผ่านการสอนกลุ่มเล็ก-ใหญ่ (5 -30 คน) รูปแบบกิจกรรม - เนื้อหา >>> องค์ประกอบการสื่อสารเพื่อเข้าใจทุกรูปแบบของการสื่อสาร >>> เพิ่มศักยภาพการสื่อสารผ่านวัจนภาษาและอวัจนภาษา >>> รูปแบบการสื่อสารในองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานและลดความขัดแย้ง >>> กิจกรรมนันทนาการเกี่ยวกับการสื่อสาร - รูปแบบการอบรม Learning by Doing - มี Powerpoint ประกอบการสอน - ระยะเวลาในการอบรม 6 ชั่วโมง หมายเหตุ ราคาดังกล่าวไม่รวมห้องประชุม และค่าเดินทาง (หรือค่าที่พัก กรณีสัมมนาต่างจังหวัด)

ฟรีแลนซ์
เตเต้

คุณเตเต้ วิทยากรด้านการสื่อสารและบุคลิกภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารในพื้นที่สาธารณะ การสื่อสารผ่านสื่อมวลชน และการสื่อสารในองค์กร

04/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน