พิมพ์งาน เอกสารวิชาการ คีย์ข้อมูล

รับพิมพ์งานเอกสาร สรุปเนื้อหา คีย์ข้อมูล สื่อนำเสนอ ผ่าน Microsoft word excel powerpoint รวดเร็วทันใจ ติดตามงานได้ รับงานถึง 23:00 น. ของทุกวัน รับทำรายงานระดับประถม-มัธยม ตามหัวข้อ พร้อมอ้างอิงแหล่งข้อมูล สร้างสื่อนำเสนอหน้าชั้น กระชับ น่าสนใจ > เพียงแค่ส่งข้อมูลมา เราพร้อมสรุปให้!

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิมพ์งาน เอกสารวิชาการ คีย์ข้อมูล

  • 1. ระบุประเภทเอกสาร จุดประสงค์ หัวข้อ รูปแบบที่ผู้รับจ้างควรทราบ
  • 2. ระบุวัน เวลา กำหนดส่ง ประเภทไฟล์ ปริมาณงาน เพื่อประเมินราคาและเวลาทำงาน
แพ็กเกจ
พิมพ์เอกสารตามรายการ (มีข้อมูลครบถ้วน)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

เหมา 30 แผ่น 350 บาท พิมพ์เอกสารตามorder (word excel) // ใส่สูตร เพิ่ม 7 บาท/หน้า 1 หน้ากระดาษA4 15 บาท 5 หน้ากระดาษA4 70 บาท 10 หน้ากระดาษA4 130 บาท

จัดพิมพ์รายงาน โครงงาน + ค้นหาข้อมูล + อ้างอิง + บทอื่นๆ(ตามรายละเอียด)
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

บท1: บทนำ (ผู้ว่าจ้าง* ให้ข้อมูล) บท2 : ข้อมูลประกอบ (ผู้รับจ้างจะสืบค้นให้+อ้างอิง) บท3 : ขั้นตอนการดำเนินงาน (ผู้ว่าจ้าง* ให้ข้อมูล) บท4 : ผลการดำเนินงาน (ผู้ว่าจ้าง* ให้ข้อมูล) บท5 : สรุปผลการดำเนินงาน (ผู้ว่าจ้าง* ให้ข้อมูล) พิเศษ!! **ม.ปลาย เนื้อหาทั่วไป ราคา 16 บาท/แผ่น เหมา 20 แผ่น 300 บาท แผ่นต่อไปตามเรทปกติ *ม.ต้น เนื้อหาทั่วไป 1 ราคา 12 บาท/แผ่น เหมา 15 แผ่น 160 บาท แผ่นต่อไปตามเรทปกติ *ม.ปลาย เนื้อหาวิชาการ(สืบค้นยาก) ราคา 20 บาท/แผ่น เหมา 20 แผ่น 380 บาท แผ่นต่อไปตามเรทปกติ

ฟรีแลนซ์
chonticha

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ทักษะทางคอมพิวเตอร์ขั้นสูง สเปรดชีท สร้างสูตร คีย์ข้อมูล รวดเร็วทันใจ เขียนรายงานถูกหลักทางวิชาการ

01/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน