บริการเขียนแบบ/เคลียร์แบบ/ถอดปริมาณงานก่อสร้างด้วย Revit (ST/AR/SN/Etc.)

- รับงานเขียนแบบก่อสร้างขนาดเล็ก-กลาง ทั้งหมวด ST, AR, SN และหมวดอื่น ๆ ด้วยโปรแกรม Autodesk Revit - เคลียร์/combine แบบก่อสร้างหมวดต่าง ๆ เพื่อให้ได้ Shop Drawing ที่สมบูรณ์ ช่วยลด Unseen Obstacles ในขั้นตอนก่อสร้างจริง - กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม (เช่น Bar-cut List, BoQ, ฯลฯ) เพื่ออำนวย ความสะดวกในการก่อสร้าง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการเขียนแบบ/เคลียร์แบบ/ถอดปริมาณงานก่อสร้างด้วย Revit (ST/AR/SN/Etc.)

  • 1. พูดคุย-อธิบายรายละเอียดงาน พร้อมร่วมกันกำหนดขอบเขตงาน ระยะเวลา รายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ
  • 2. จัดทำแผนงาน และเสนอราคาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา
แพ็กเกจ
จัดทำแบบก่อสร้างรายละเอียดน้อย-ปานกลาง
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

- แบบก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร จำนวน 5 -10 แผ่น (PDF หรือ RVT) - ข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้างต้องการ เช่น Bar-cut List, BoQ, ฯลฯ จำนวนรวมไม่ เกิน 10 แผ่น (PDF หรือ RVT) {หมายเหตุ : จำนวนแผ่นมีผลต่อราคา และระยะเวลาทำงาน} - บริการปรับแก้งานไม่เกิน 2 ครั้ง

จัดทำแบบก่อสร้างรายละเอียดสูง
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- แบบก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร จำนวนไม่เกิน 20 แผ่น (PDF หรือ RVT) - ข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้างต้องการ เช่น Bar-cut List, BoQ, ฯลฯ จำนวนรวมไม่ เกิน 20 แผ่น (PDF หรือ RVT) {หมายเหตุ : จำนวนแผ่นมีผลต่อราคา และระยะเวลาทำงาน} - บริการปรับแก้งานไม่เกิน 3 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Cheewin

Edu & Exp. : Civil Engineering Degree. / 6 yrs. as "Site Engineer (Sr.) ", responsible for construction planning & management, drawing analysis, etc. / 2+ yrs. as "Civil Engineer" of certain a medical institute, responsible for planning and managing construction/renovation projects.

07/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน