รับยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า)

ทำไมต้องจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา? ในฐานะคนทำธุรกิจ ได้ใช้มันสมองกับสองมือคิดค้นผลิตภัณฑ์ออกมาด้วยความยากลำบาก ท่านคงไม่อยากให้ใครชุบมือเบิบแอบขโมยไอเดียของท่านไปใช่ไหมครับ 1.จดสิทธิบัตร เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นมาผลิตหรือขายสินค้าแบบเดียวกับท่าน และท่านยังอนุญาตให้คนอื่นใช้สิทธิ์ในสิทธิบัตร โดยได้รับค่าตอบแทนด้วย 2.จดลิขสิทธิ์ เพื่อให้ได้ "หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์" เป็นการกีดกันไม่ให้คนอื่นทำซ้ำ ดัดแปลง ผลงานของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน 3.จดเครื่องหมายการค้า เพื่อปกป้องแบรนด์ โลโก้ ยี่ห้อ ตราสินค้า ของท่านจากการถูกคนอื่นละเมิดโดยการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า เพราะกฎหมายให้ความคุ้มครองต้องจดทะเบียนเท่านั้น #เป็นการป้องกันไม่ให้คู่แข่งของท่าน แอบนำสินค้าของท่านที่อุตสาห์คิดมาด้วยความยากลำบาก และเสียเงินค่าโฆษณาแสนแพง เพื่อให้คนอื่นรู้จัก ไปยื่นจดทะเบียนตัดหน้าท่าน และอ้างว่าเขาเป็นเจ้าของสินค้าที่แท้จริง กลับมาฟ้องท่านว่าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเขา (การป้องกันดีกว่ามาแก้ไขนะครับ) ***อย่าให้ใครมาขโมยไอเดียของท่าน มาจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญากันเถอะครับ...

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า)

  • 1. ท่านจัดส่ง "ข้อมูลสินค้า" ที่จะจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามาให้ทางเราตรวจสอบเบื้องต้น
  • 2. เมื่อได้รับข้อมูลสินค้าจากท่านแล้ว ทางเราจะให้คำปรึกษาแก่ท่านว่าเบื้องต้นว่าสินค้าของท่านสามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้หรือไม่ ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ หากมีอะไรต้องเพิ่มเติม ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบ หลังจากนั้นจะดำเนินการนำสินค้าของท่านมาสืบค้น ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อตรวจสอบว่ามีคนอื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาเหมือนคล้ายกับสินค้าของท่านหรือไม่ และท่านจะทราบผลภายใน 1-2 วัน นับแต่วันที่ท่านส่งข้อมูลสินค้ามาให้กับทางเรา
แพ็กเกจ
รับยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (รวมค่าธรรมเนียมยื่นจดทะเบียนแล้ว)
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

ท่านจะได้รับเอกสารการจดสิทธิบัตร ดังนี้ 1.คำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร 2.ใบเสร็จรับเงินค่าจดทะเบียนสิทธิบัตร (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา) 3.เมื่อนายทะเบียนพิจารณารับจดสิทธิบัตรของท่านแล้ว ท่านจะได้รับ "หนังสือรับรองสิทธิบัตร" ที่ออกโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา

รับยื่นจดเครื่องหมายการค้า (รวมค่าธรรมเนียมยื่นจดเครื่องหมายการค้าแล้ว)
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

ท่านจะได้รับเอกสารการจดเครื่องหมายการค้า ดังนี้ 1.คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 2.ใบเสร็จรับเงินค่าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา) 3.เมื่อนายทะเบียนพิจารณารับจดเครื่องหมายการค้าของท่านแล้ว ท่านจะได้รับ "หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า" ที่ออกโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา

รับยื่นจดลิขสิทธิ์ (รวมค่าธรรมเนียมยื่นจดลิขสิทธิ์แล้ว)
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

ท่านจะได้รับเอกสารจากการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ดังต่อไปนี้ 1.คำขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 2.หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

ฟรีแลนซ์
ทนายบอย

ผมทนายคมสันต์ สุขกุล หรือทนายบอย จบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2545 และวิชาว่าความ ปี 2547 เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท ทนายไซเบอร์ จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ให้บริการปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะเรื่องจดเครื่องหมายการค้า, ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร โดยมีความเป็นมืออาชีพ

09/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน