สอนภาษาอังกฤษ เน้นความเข้าใจของผู้เรียนเป็นหลัก

เรารับ สอนภาษาอังกฤษตามความต้องการของผู้เรียน การสอนของเราเน้นการเข้าใจของผู้เรียน การเรียนของเราส่วนใหญ่จะเน้นการใช้ในชีวิตประจำวัน ความถูกต้องของหลักทางภาษา เราจบการศึกษาจากโรงเรียนธิดานุเคราะห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ขณะนี้กำลังศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน สาขาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สอนภาษาอังกฤษ เน้นความเข้าใจของผู้เรียนเป็นหลัก

  • 1. ถามจุดประสงค์ของการเรียน
  • 2. ถามช่วงเวลาที่สะดวกจะเรียน
แพ็กเกจ
แกรมม่า
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

การสอนภาษาอังกฤษที่เน้นความเข้าใจของผู้เรียน และบรรยากาศการเรียนที่น่าเรียน ลักษณะการสอนจะเน้นการสื่อสาร และพื้นฐานที่หนักแน่น พร้อมใช้สถานการณ์ เวลาในการเรียนที่เราแนะนำจะเป็นอาทิตย์ละ2ครั้งเป็ยอย่างต่ำ เวลาที่เรียน เนื่องจากไม่ต้องการให้ผู้เรียนไม่เรียนอัดจนเกินไปเวลาเรียนที่เหมาะสมที่แนะนำจะประมาณ2ชั่วโมง

ยิ่งเรียนเยอะยิ่งคุ้ม
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

การสอนการอ่านบทความ หาใจความสำคัญ แปลบทความเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย สอนด้วยความใจเย็น เพื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพ ผู้สอนขอจำกัดเวลาในการเรียนที่2ชั่วโมงต่อ1ครั้ง 2ครั้งต่อสัปดาห์

ฟรีแลนซ์
ศิวพร

ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน สาขา ภาษาและการสื่อสารวัฒนธรรม เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน3.66 มีความถนัดด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ สามารถตรวจสอบการสะกดคำ พิสูจน์อักษร ได้ในระดับพอใช้

08/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
4 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน