พากย์เสียง ญ

รายละเอียดขั้นตอนการทำงาน 1. ลูกค้าส่ง script หรือตัวอย่าง script ที่ต้องการให้อัด พร้อมบรีฟลักษณะน้ำเสียง, speed ที่ต้องการ 2. อัดเสียง demo ว่าต้องการน้ำเสียงแบบไหนให้ลูกค้าเลือก 3. ลูกค้าเลือกเสียง 4. อัดเสียงส่ง 5. ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของเนื้องาน 6. อัดเสียงแก้ (ถ้ามี) ตัวอย่างงาน https://www.youtube.com/watch?v=ezACoUcLi_c https://www.youtube.com/watch?v=gJGI7ymvlkk https://www.youtube.com/watch?v=MOingtinzMs https://www.youtube.com/watch?v=kz6yaOVyD6o https://vimeo.com/142603616 https://vimeo.com/142603625 https://vimeo.com/142603622

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

บทบรรยายภายใน 1 หน้ากระดาษ หรือประมาณ 3 นาทีพูด (Script Font size 16, 1 หน้ากระดาษ A4) ภาษาไทย 800 ภาษาอังกฤษ 1,000

ฟรีแลนซ์
03/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
51 ครั้ง
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน