จากไอเดียไปธุรกิจจริง Business Model และกลยุทธ์อย่างไรถึงจะมองเกมขาด

From Idea to the real business plan จากไอเดียของเจ้าของธุรกิจที่อยากสร้างแบรน์ของตัวเอง แต่ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มตรงไหน แล้วจุดเด่นของธุรกิจที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้คืออะไร หรือเมื่อได้เริ่มธุรกิจแล้ว แต่กลับขาดกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจน หรือมองภาพและต่อยอดธุรกิจในระยะยาวไม่ขาด ให้เราเป็นที่ปรึกษา ช่วยคุณกำหนดจุดยืน ความสามารถในการแข่งขัน(Competitive advantage) คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า(Value Propostition) โดยการสร้าง Business Model Canvas พร้อมกลยุทธ์ทางการตลาดที่คุณยึดเป็นต้นแบบและสามารถนำไปต่อยอดในระยะยาวได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จากไอเดียไปธุรกิจจริง Business Model และกลยุทธ์อย่างไรถึงจะมองเกมขาด

  • 1. 1. รับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าหรือบริการ ปัญหา และเป้าหมาย หรือประเด็นที่ต้องการให้ช่วยเหลือและแนะนำ เพื่อประเมินขอบเขตของการทำงาน
  • 2. 2. นัดหมายวันและเวลา โดยพรีเซ็นต์และให้คำปรึกษา แผนการตลาดและโจทย์ที่ได้รับ สื่อสารทางโทรศัพท์/VDO call/ Zoom
แพ็กเกจ
Full Idea
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. แผนงาน Business Model Canvas 2. Market Analysis 2. แผนกลยุทธ์ของแบรนด์ Competitive Advantage และ Value Proposition 3. แผนการตลาด และ Branding 5. แผนสื่อสารการตลาด Communication plan (Online) 6. แผน Content strategy

Value Idea
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. แผนงาน Business Model Canvas 2. Market Analysis 2. แผนกลยุทธ์ของแบรนด์ Competitive Advantage และ Value Proposition 3. แผนการตลาด และ Branding

Mini Idea
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. Market Analysis 2. แผนกลยุทธ์ของแบรนด์ Competitive Advantage และ Value Proposition 3. แผนการตลาด และ Branding

ฟรีแลนซ์
Ketsaraphorn

Work experience in Business Strategy, Marketing, Branding,

04/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
21 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน